Seminář: UKLÁDÁNÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮM, pracovní a manažerské smlouvy

Datum konání: 30.04.2019 - 30.04.2019

Místo: Sídlo PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava
Zaměření: pracovní právo
Typ: seminář
Organizátor: Krajská hospodářská komora MSK a PRK Partners

Kontakt:

Ing. Ladislav Kozák, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel.: 724 613 106

Program:

V rámci semináře se budeme věnovat problematice ukládání povinností zaměstnancům v praxi. Probereme tedy, jaké povinnosti mohou být stanoveny jednostranně v interních dokumentech společnosti (zejm. pracovním řádu a pracovních manuálech), případně v pokynech nadřízeného, a jaké povinnosti je nutné si se zaměstnancem sjednat v pracovní smlouvě nebo jiné dohodě (a jaké jsou limity dohod se zaměstnanci).

Zmíníme i rozdíly mezi dohodou a souhlasem zaměstnance, zejména pokud jde o možnosti jejich zrušení či odvolání.

Budeme se věnovat praktickým případům z praxe, například povinnosti mlčenlivosti (o mzdě, know-how apod.), zákazu veškeré výdělečné činnosti nebo povinnosti dodržovat dress code.

Probereme i návaznosti porušení povinností, zejména ve vztahu k propuštění zaměstnance.

Současně se budeme věnovat pracovním a manažerským smlouvám, jejich náležitostem a úskalím.

Pozvánka

Registrace přihlášek: www.khkmsk.cz/registrace/