Seminář: ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Datum konání: 26.11.2019 - 26.11.2019

Místo: Sídlo PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava
Zaměření: právní
Typ: seminář
Organizátor: Krajská hospodářská komora MSK a PRK Partners

Kontakt:

Ing. Ladislav Kozák, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel.: 724 613 106

Předmětem semináře bude představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států.

Seznámíme Vás s nejdůležitějšími legislativními změnami účinnými od 31. 7. 2019 (kvóty, zavedení mimořádného pracovního víza, vznik center na podporu cizinců), které přinesla novela zákona o pobytu cizinců, jež transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016.

Vysvětlíme Vám problematiku získávání zaměstnaneckých karet, rozdíl duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů. Dále Vás upozorníme na příslušné povinnosti vůči státním úřadům.

Pozvánka

Registrace přihlášek: www.khkmsk.cz/registrace/