Seminář: Švarcsystém a pseudoagenturní činnost

Datum konání: 27.03.2019 - 27.03.2019

Místo: Kancelář PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava (změna místa konání semináře vyhrazena)
Zaměření: právo
Typ: seminář
Organizátor: KHK MSK, PRK Partners

Kontakt:

Ing. Ladislav Kozák, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel. 724 613 106

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem boje státu s vymýcením tzv. švarcsystému, tedy zaměstnávání lidí na živnostenský list, respektive s nesolidními agenturami práce, které formálně poskytují svým zákazníkům služby, ale fakticky přidělují zaměstnance.

Namísto švarcsystému se nyní kontroly inspektorátů práce zaměřují více na pseudoagentury práce, tedy společnosti, které často nemají ani licenci agentury práce, ale přitom přidělují své zaměstnance jiným společnostem. Při těchto kontrolách nelze vyloučit ani postih zákazníků tzv. pseudoagentur, u kterých fakticky pracují přidělení zaměstnanci.

Účastníci semináře by měli získat přehled o tom, jaké formy spolupráce s externími dodavateli jsou v pořádku a u kterých již hrozí rizika postihů, jak ze strany státu, tak ze strany samotných dodavatelů (spolupracujících osob). Pozornost bude věnována jak faktickým aspektům spolupráce, tak i smluvní dokumentaci. Budou zmíněny i další formy nelegálního zaměstnávání, zejména zaměstnávání bez uzavřené písemné pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce mimo pracovní poměr. Současně bude vysvětleno, jak v praxi probíhají kontroly ze strany inspektorátů práce, zejména jaká práva mají inspektoři a jaké povinnosti zástupci kontrolovaných osob.

Pozvánka