Seminář: Jaké změny přinese nový stavební zákon?

Datum konání: 11.11.2021 - 11.11.2021

Místo: Harmony Club Hotel | 28. října 170 | 709 00 Ostrava¬ – Mariánské Hory
Zaměření: stavební zákon
Typ: seminář
Organizátor: KHK MSK, FRANK BOLD ADVOKÁTI

Kontakt:

Ing. Ilona Honusová, i.honusova@khkmsk.cz, tel.: 724 613 105

V praktické prezentaci Vám experti z kanceláře Frank Bold Advokáti nabídnou základní shrnutí všech hlavních změn, které přináší nový stavební zákon.

 

Obsah prezentace:

 • Dozvíte se, jaké jsou základní principy rekodifikace,
 • projdeme časový harmonogram nabývání účinnosti zákona,
 • popíšeme souvislosti s již účinnými změnami,
 • dotkneme se chystané digitalizace,
 • popíšeme informační systémy a novou soustavu stavební správy,
 • projdeme téma územního plánování, stavební uzávěry a plánovací smlouvy,
 • zastavíme se u náhrad a požadavků na výstavbu,
 • zaměříme se na proces povolení záměru a integrace rozhodování,
 • projdeme základní požadavky na dokumentaci, zrychlené řízení a kolaudace,
 • dotkneme se odstraňování staveb a soudních přezkumů,
 • na závěr nabídneme celkové zhodnocení nového zákona
 • a bude také prostor pro vaše otázky.

Na seminář je nutné se registrovat vyplněním krátkého přihlašovacího formuláře na: https://www.khkmsk.cz/registrace/.

Vstupné: 650,- členské firmy HK ČR, 1000,- ostatní (vč. DPH).

Způsob úhrady: Platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 9. 11. 2021, jako variabilní symbol uveďte kód 2101, specifický symbol = vaše IČ
Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací, je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení.

Pozvánka

Přečtěte si: Pět zásadních změn, které přinese nový stavební zákon