RODINNÁ FIRMA A RODINNÉ PODNIKÁNÍ … a co dál?

Datum konání: 20.11.2019 - 20.11.2019

Místo: Krajská hospodářská komora MSK, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Zaměření: rodinná firma
Typ: seminář
Organizátor: KHK MSK

Kontakt:

Ilona Honusová, i.honusova@khkmsk.cz, tel: 724 613 105

PROGRAM:

9:30 – 10:00:     Registrace účastníků

10:00 – 12:30:   § Kontinuita – Rodina/Podnikání jako důležitý úkol úspěšných podnikatelských rodin

 • Základní role – Vlastník, Podnikatel a Hlava Rodiny, které se ne vždy podporují
 • Dopady jednotné správy rodinného majetku vs. rozdělení mezi členy rodiny
 • Dlouhodobá strategie tvorby a správy majetku Jak to dělat prakticky?
 • Omezení a řízení rizik ohrožujících celistvost rodiny, její členy, majetek a podnikání
 • Možnosti strukturování majetku podnikatelských rodin – přínosy, rizika, daně …
 • Účelné oddělení privátního majetku od podnikání a jeho rizik
 • Příprava Rodiny na předání majetku a rolí
 • Příprava podnikání na předání potomkům, managementu, nebo prodej
 • Holding – Ano / Ne – důsledné využití – rizika, daně, dynamika růstu
 • Jak nalézt přiměřené (ne příliš komplikované) řešení?
 • Co udělat, aby to nebyla jen „papírová hříčka právníků“

 

Cílem semináře je nabídnout způsoby, jak o daných tématech přemýšlet. Jednotlivá témata budou podpořena konkrétními příklady z praxe.

Cena semináře: 200,- Kč

Způsob úhrady: platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 16. 11. 2019, jako variabilní symbol uveďte kód 1912, specifický symbol = vaše IČ.
Registrace: https://www.khkmsk.cz/registrace/

Pozvánka