Řešení bezpečnosti informací a ICT (v podmínkách Průmyslu 4.0)

Datum konání: 10.10.2019 - 10.10.2019

Místo: Hertin s.r.o., Jiřího Trnky 9, Ostrava Mariánské Hory a Hulváky
Zaměření: bezpečnost informací
Typ: seminář
Organizátor: Viavis

Kontakt:

Ing. Ivana Korčeková, GSM: +420 604 297 782, e-mail: ivana.korcekova@viavis.cz

Většina podniků, včetně těch spadajících do segmentu malých a středních firem, prošla transformací na tzv. Průmysl 3.0, tedy implementovaly řízení výroby s využitím ERP systémů. Již v souvislosti s touto fází dochází u většiny dotčených manažerů k pochopení, že zachování kontinuity podnikání přímo souvisí se zachováním funkčnosti informačních systémů, či obecněji řečeno dochází k pochopení důležitosti bezpečnosti informací.

Podniky, které aktuálně zavádějí digitalizovanou výrobu, robotizovaná pracoviště, či v obecnosti systémy spadající do tzv. Průmyslu 4.0 si dříve nebo později uvědomují, že současně se zásadně zvyšují rizika, a tedy i požadavky na bezpečnost informací a ICT.

Cílem semináře je seznámit zejména vedoucí pracovníky a manažery podniků, které procházejí transformací a zavádějí digitalizovanou výrobu, robotizovaná pracoviště a podobně, se základními problémy a možnostmi jejich řešení v oblasti bezpečnosti informací a ICT.

Pozvánka