Prevence informačních a fyzických hrozeb podniků veřejných služeb

Datum konání: 24.10.2019 - 24.10.2019

Místo: Hertin s.r.o., Jiřího Trnky 9, Ostrava Mariánské Hory a Hulváky
Zaměření: ochrana objektů
Typ: seminář
Organizátor: Viavis

Kontakt:

Ing. Ivana Korčeková, GSM: +420 604 297 782, e-mail: ivana.korcekova@viavis.cz

Seminář je určen všem subjektům veřejných služeb, zejména v oblasti energetiky, plynárenství, teplárenství, vodárenství a kanalizací bez ohledu na skutečnost, zda náleží do kategorie subjektů kritické infrastruktury, či nikoli. Dále farmaceutickým a potravinářským provozům, výrobcům minerálních a pramenitých vod, pivovarům a likérkám, příp. dalším obdobným subjektům, jejichž činnost může mít vliv na život a zdraví obyvatel.

Seminář seznámí posluchače s nejčastějšími nedostatky v oblasti fyzické ochrany objektů komentovanými fotografickými ukázkami a praktickými příklady a nedostatky v režimových a organizačních opatřeních, které vedly v reálných situacích k poškození podniku nebo ohrožení zdraví a života obyvatel. Dále pak s tvorbou metodik pro zvládání mimořádných událostí, zejména neoprávněnému průniku do chráněné zóny, fyzického útoku, nálezu podezřelého předmětu a doručení podezřelé zásilky spojených s plány pro zmírnění dopadu útoku.

Pozvánka s programem