Pozvánka na Řádné shromáždění členů – delegátů KHK MSK

Datum konání: 11.06.2020 - 11.06.2020

Místo: BEST WESTERN Hotel Vista - Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh 700 30
Zaměření: členská základna
Typ: shromáždění členů
Organizátor: KHK MSK

Kontakt:

Kontakt: Ing. Ilona Honusová, i.honusova@khkmsk.cz, tel.: 724 613 105

Představenstvo Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje svolává na 11. června 2020 Řádné shromáždění členů – delegátů Krajské hospodářské komory MSK s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva, členů dozorčí rady a delegátů na Sněm HK ČR.

Toto shromáždění konané v náhradním termínu se uskuteční od 14 hodin v Best Western Hotel Vista v Ostravě-Zábřehu.

Program Řádného shromáždění členů – delegátů

Podklady pro jednání delegátů KHK MSK budou předány při prezenci a jsou ke stažení na  https://www.khkmsk.cz

Řádné shromáždění členů – delegátů je letos volební a na svém zasedání projedná zásadní otázky chodu Krajské hospodářské komory MSK, Vaše účast na něm je proto velmi důležitá. Na Řádné shromáždění členů – delegátů se prosím registrujte zdehttps://www.khkmsk.cz/registrace/. Shromáždění delegátů mají právo se zúčastnit všichni členové (registrovaní i evidovaní) KHK MSK. Právnické osoby mohou zastupovat členové statutárních orgánů nebo fyzické osoby, které jsou jimi písemně pověřeny.