Podnikatelská mise do Indonésie a na Srí Lanku

Datum konání: 15.09.2018 - 22.09.2018

Místo: Indonésie a Srí Lanka
Zaměření: podnikání
Typ: podnikatelská mise
Organizátor: HK ČR

Kontakt:

Bc. Kristýna Leinerová, Hospodářská komora České republiky
T: +420 266 721 354 , e-mail: leinerova@komora.cz

Hospodářská komora České republiky organizuje ve dnech 15. až 22. září 2018 doprovodnou podnikatelskou misi předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha do Indonésie a na Srí Lanku. Mise se uskuteční speciálním letadlem a podnikatelská delegace bude vedena viceprezidentem HK ČR Bořivojem Minářem.

Během mise se uskuteční Česko-indonéské podnikatelské fórum v Jakartě a speciálním regionu Yogyakarta, jehož populace přesahuje 4 mil., je spravován sultánem Kasultananem Ngayogyakartem Hadiningratem a je v plánu rozvoj infrastruktury tohoto regionu (modernizace a výstavba letišť, výstavba a vybavení nemocnic, atp.). Další příležitostí pro české firmy skýtá sektor energetiky či např. stavebnictví. Dále se uskuteční Česko-srílanské fórum v Colombu. Program se v tuto chvíli upřesňuje, předběžný program najdete v příloze.

Indonésie:

–          Čtvrtmiliardový velmi perspektivní trh pro české firmy.

–          Indonésie patří k trojici zemí s nejvyšším hospodářským růstem na světě (po Číně a Indii), dle vyjádření prezidenta Indonéské republiky Joko Widodo ekonomika rostla ve 2. čtvrtletí loňského roku tempem 5,18 % a ve třetím čtvrtletí tempem 5,02 %.

–          Obrovský potenciál pro české exportéry skýtá energetický sektor, obzvláště hydro a geotermální energetika a dále větrná a solární energetika. V příštích letech je v plánu zvýšit celkový instalovaný výkon geotermálních elektráren až na trojnásobek (do roku 2025 by měl činit 5 gigawattů – pro ilustraci pětinásobek výkonu jednoho bloku Temelína). Geotermální potenciál Indonésie je stejný jako současný instalovaný výkon všech elektráren v zemi.

–          Pro Indonésii je dále velmi významný těžební průmysl, neboť se v zemi nachází rozsáhlé zásoby nerostných surovin, především ropy a zemního plynu. Kromě toho jsou v Indonésii ještě významná ložiska komodit, jejichž světové ceny neustále rostou – mědi, cínu, niklu a zlata. V posledním období rovněž roste cena uhlí.

–       Další příležitosti pro české firmy jsou v oblasti výstavby a modernizace letišť a dopravní infrastruktury . V Indonésii je v současné době 600 letišť a přistávacích ploch, z čehož 233 je vlastněno a provozováno státem. Většina funkčních letišť má v současné době přetíženou kapacitu o 200 až 300 %. V nejbližších osmi letech se plánuje výstavba 46 nových letišť. Rovněž se počítá s obnovou a navyšováním kapacit několika desítek letišť stávajících.

–          Velký potenciál nabízí i sektor zdravotnictví. Zájem je o modernizaci nemocnic, vybavení nemocnic, zařízení, léky.

–          Indonésie má obrovský problém s odpady – zájem je zejména o čističky odpadních vod, technologie na zpracování odpadů či technologie pro výstavbu a údržbu kanalizací.

–          Značné příležitosti skýtá i sektor obranného průmyslu – plán současné vlády navýšit postupně v nadcházejících pěti letech podíl výdajů na obranu na 1,5 % HDP. Vláda si je vědoma zhruba 10leté zaostalosti ve výzbroji indonéské armády v porovnání s nejbližšími sousedy (Malajsie a Singapur) a hodlá tento problém řešit zásadní obnovou a rozšířením armádní výzbroje a výstroje. 

Srí Lanka:

–          Perspektivní např. oblast těžebního průmyslu.

–          Značný potenciál skýtá cestovní ruch.

–          Perspektivu nabízí pak sektor plastů a gumárenského průmyslu (na Srí Lance je rozvinuté pěstování kaučukovníku a zpracování kaučuku).

–          Srílanská strana má zájem především o české investory a to zejména v sektorech: zdravotnictví, infrastruktura, apod.

Záloha na účastnický poplatek činí 2.500,- EUR či 63.500,- Kč, výše zálohy na účastnický poplatek pro členy HK ČR tedy činí 2.250,-EUR resp. 57.150,- Kč. Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování po dobu mise, transfery, podíl na pronájmech prostor, podíl na cateringu, podíl na poplatku zahraničním organizátorům mise, poplatek za služby pracovníků HK ČR a vízové poplatky.

V případě zájmu o registraci na misi zašlete vyplněnou závaznou přihlášku (MS Word a podepsaný sken), formuláře firemního profilu v Aj a Čj (MS Word) , snímek pro prezentaci, originál vyplněných vízových formulářů spolu s 2 fotkami pasového formátu, skenem pasu (strana s fotem) a originálem pasu (pas musí být platný ještě 6 měsíců po návratu z mise) nejpozději do 30.7.2018. Dovoluji si Vás upozornit, že kapacita mise je omezena kapacitou míst určených pro podnikatelskou delegaci ve speciálním letadle. V příloze je vzor pro vyplnění vízových formulářů.

Na podnikatelskou misi bude HK ČR společně s agenturou PP Agency připravovat katalog českých firem. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelských setkáních v uvedených městech a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou. V tomto případě, prosím, kontaktujte přímo agenturu, která Vám sdělí podrobnější podmínky Vaší propagace: Renata Rudlofová, rudlofova@ppagency.cz<mailto:rudlofova@ppagency.cz>,  tel: 221 406 652.

Přílohy:

Závazná přihláška

business visa individual

PROFIL čj

PROFIL ENG

Předběžný program podnikatelské mise

Snímek

VISA-FORM

Vzor vyplněného vízového formuláře Indonésie

Vzor vyplněného vízového formuláře Srí Lanka