Online: Stres & Resilience (odolnost)

Datum konání: 09.03.2021 - 16.03.2021

Místo: online
Zaměření: stres
Typ: webinář
Organizátor: KHK MSK, Konfucius

Kontakt:

Ing. Ilona Honusová, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje,
tel.: 724 613 105  |  e-mail: i.honusova@khkmsk.cz

Krajská hospodářské komora Moravskoslezského kraje a andragogická instituce KONFUCIUS® vás zvou na online kurz: Stres & Resilience (odolnost) 

TERMÍN: 9. 3. 2021 a 16. 3. 2021 (od 8 do 12 hodin)

FORMA: Online kurz, řízená diskuse, trénink

Pojďme si povídat a diskutovat o tom, co nás aktuálně trápí a „stresuje“, pojďme nalézt odpovědi, JAK POSÍLIT VLASTNÍ RESILIENCI, TEDY ODOLNOST, jak co nejlépe zvládnout aktuální situaci, aby nám naše energetické optimum nekolísalo někam, kde se necítíme dobře psychicky, fyzicky, ale TAKÉ ZDRAVOTNĚ. Ano, naše ROZPOLOŽENÍ, STRES A ODOLNOST SE PŘÍMO PODÍLEJÍ NEJEN NA KVALITĚ NAŠEHO PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA, ALE TAKÉ, A TO PŘEDEVŠÍM, VE FUNKČNOSTI NEBO NEFUNKČNOSTI NAŠEHO IMUNITNÍHO SYSTÉMU.

Každý je ve svých rozhodnutích a činech svobodný, sám rozhoduje, jaký postoj zaujme k situaci, ve které se nachází a nese si za svá rozhodnutí odpovědnost. Naše postoje se odrážejí z našich znalostí a dovedností. Online kurz Stres & Resilience je odrazem 15 let firemních tréninků stovek účastníků, přizpůsoben aktuální době a situaci v době pandemie.

Povedeme zcela přirozenou, uvolněnou, řízenou diskusi směrem k získání znalostí, dovedností
a návyků, jak hmatatelně posílit svou odolnost, jak si pomoci okamžitě, středně i dlouhodobě. Jak mnohem lépe zvládnout aktuální dobu, náročnou především na naši psychiku a v neposlední řadě zdraví.

Na setkání s Vámi se těší lektor, andragog, dříve vrcholový sportovec a zakladatel andragogické instituce KONFUCIUS®, Jan Kovač. Tvůrce vzdělávacího programu Stres & Resilience.

Více k tématu si můžete přečíst take zde: https://konfucius.cz/zivot-nam-klade-ukoly-a-otazky-a-clovek-mu-odpovida-rozhodnutimi-a-ciny/

CENA: 1 700,- Kč vč. DPH – členská firma KHK MSK; 2 000,- Kč vč. DPH – nečlenové

Částku prosím uhraďte platebním převodem na účet č. 373630443/0300, nejpozději do 5.3.2021, jako variabilní symbol uveďte kód 2021, specifický symbol = vaše IČ.

Na akci je možné se přihlásit ZDE.

POZVÁNKA