NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ

Datum konání: 29.09.2021 - 29.09.2021

Místo: BEST WESTERN Hotel Vista - Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh 700 30
Zaměření: členská základna
Typ: shromáždění členů
Organizátor: KHK MSK

Kontakt:

Ing. Ilona Honusová, KHK MSK, tel.: 724 613 105  |  e-mail: i.honusova@khkmsk.cz

Představenstvo Krajské hospodářské komory MSK svolává na 29. září 2021 Náhradní shromáždění členů. Původní, řádné shromáždění, muselo být z důvodu neusnášeníschopnosti přeloženo na jiný termín.

Náhradní shromáždění se uskuteční v Best Western Hotelu Vista v Ostravě-Zábřehu od 14 hodin.

Shromáždění členů mají právo se zúčastnit všichni členové KHK MSK. Právnické osoby zastupují členové statutárních orgánů nebo fyzické osoby, které jsou jimi písemně pověřeny.

Podklady pro jednání členů budou předány při prezenci, a jsou ke stažení na www.khkmsk.cz.

Na akci se registrujte na webu khkmsk.cz: https://www.khkmsk.cz/registrace/, a to do 23. 9. 2021.

Pozvánka s programem