Kurz: Novinky v daních a účetnictví

Datum konání: 28.01.2020 - 28.01.2020

Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol. s r. o., Varenská 49, 702 00 Ostrava
Zaměření: ekonomické
Typ: jednodenní kurz
Organizátor: Krajská hospodářská komora MSK a POE EDUCO, spol. s r.o.

Kontakt:

Ing. Sylvie Cyrusová, e-mail: s.cyrusova@khkmsk.cz, tel.: 775 355 191

Program:     

 1. Rekapitulace nejvýznamnějších legislativních změn, které vešly v platnost v roce 2019
 2. Změny v roce 2020

Účetnictví

 • připravovaný nový zákon o účetnictví
 • přiblížení k IFRS, výjimky pro mikro a malé účetní jednotky
 • účetní závěrka
 • nové a připravované Interpretace Národní účetní rady
 • I-30 Jiný výsledek hospodaření
 • I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku

Daň z příjmů

 • úroky a výpůjční náklady
 • oznamovací povinnost
 • odpočet na výzkum a vývoj
 • implementace směrnice ATAD (DPPO)
 • solidární zvýšení daně (DPFO)
 • zdanění výher
 • korunové dluhopisy
 • lhůty pro podání daňového přiznání

Daň z přidané hodnoty

 • obchodování v rámci EU – osvobození od daně, řetězové obchody, konsignační sklady
 • sazby daně
 • režim přenesení daňové povinnosti
 • finanční leasing

Daňový řád

 • částečné vracení daňového odpočtu (DPH)
 • sankce
 • využívání datové schránky a daňové informační schránky

Zákon o evidenci tržeb (EET)

 • spuštění zbylých fází
 • zvláštní režim

Sociální a zdravotní pojištění, náhrada mzdy

 • změny limitů v souvislosti s novou výší minimální a průměrné mzdy na rok 2020

 

Kurz je určen pouze pro členské firmy Krajské hospodářské komory MSK, zapojené do Projektu vzdělávání firem.

Pozvánka