Kurz: Fakturace, doklady

Datum konání: 25.11.2019 - 25.11.2019

Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol. s r. o., Varenská 49, 702 00 Ostrava
Zaměření: ekonomické
Typ: kurz
Organizátor: KHK MSK

Kontakt:

Ing. Sylvie Cyrusová, e-mail: s.cyrusova@khkmsk.cz, tel.: 775 355 191

Program:

  • Co je to faktura; podklady pro fakturaci.
  • Provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů; okamžik uskutečnění účetního případu.
  • Náležitosti účetních a daňových dokladů pří fakturace v tuzemsku – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad.
  • Lhůty vystavování účetních dokladů.
  • Přijaté a vydané faktury, zálohové faktury, faktura v cizí měně a měnová doložka.
  • Druhy účetních dokladů; náležitosti faktury v cizím jazyce; bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě.
  • Doklady skladového hospodářství, ostatní interní účetní doklady.
  • Prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti, podle zákona o daních z příjmů, podle daňového řádu (příklady).
  • Oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy.
  • Náležitosti a podmínky elektronické fakturace; elektronizace účetních záznamů.

 

Kurz je určen pouze pro členské firmy Krajské hospodářské komory MSK, zapojené do Projektu vzdělávání firem.

Pozvánka

Registrace přihlášek: www.khkmsk.cz/registrace/