Konference Invest MORE 2021

Datum konání: 08.09.2021 - 08.09.2021

Místo: Trojhalí Karolina, Ostrava
Zaměření: Udržitelný růst, cirkulární ekonomika
Typ: konference
Organizátor: MSID

Kontakt:

Adam Čermák, MSID, mob.: 770 125 764, e-mail: cermak@msid.cz

Konference je určena pro majitele a manažery firem z Moravskoslezského kraje. Představí základní principy udržitelného růstu a činnosti, které firmy realizují při jeho zavádění.

Konference se bude věnovat těmto oblastem:

enlightenedCirkulární ekonomika
enlightenedSpolečenská odpovědnost firem

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA se snaží nahradit dosavadní lineární model fungování ekonomiky „vezmi-vyrob-použij-zahoď“. Jejím základem je systém založený na eliminaci odpadu a opětovném využití materiálů. Uplatňování zásad cirkulární ekonomiky není důležité jen z ekologického hlediska, ale jedná se také o cestu firem k větší efektivitě a ziskovosti.
Zavádění principu cirkulární ekonomiky nabízí příležitost pro podnikatelské prostředí nejen v podobě postupné transformace tradičního přístupu k využívání a zpracování odpadu. Podstata cirkulární ekonomiky směřuje k zavedení smysluplného, udržitelného koloběhu všech výrobních vstupů napříč výrobním procesem v daném ekosystému. Koloběhu, kde jsou dostatečně diverzifikované všechny činnosti firmy a vazby mezi nimi. Jedná se například o situace, kdy odpad z jedné firmy slouží jako vstupní surovina druhé firmě, lidské zdroje jsou využívány efektivně a firmy si navzájem sdílejí zaměstnance nebo dokáží snížit náklady např. na logistiku, a to na nevyhnutelné minimum.

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ se do jisté míry překrývá s aplikací zásad oběhového hospodářství. Každá firma ovlivňuje svou existencí okolí – ať už pozitivně či negativně. Spousta firem nad rámec své základní činnosti dělá pro okolí a komunitu něco navíc. Odpovědné chování firem přináší řadu výhod důležitých pro kvalitní a udržitelný růst. Firmy, které soustředí svou pozornost na zavedení udržitelné strategie a realizují CSR aktivity, začnou na sebe i na svět pohlížet odpovědně, a jen tak je něco nezaskočí. Ba naopak, předpokládaným rysem jejich budoucího vývoje je stabilní růst a důvěra okolí, které podporuje jejich činnost.  Takové firmy začnou být přitažlivější pro případné investory, dostatečně se odliší od konkurence, snadněji osloví kvalitní zaměstnance, udrží si je nebo lépe definují svou firemní identitu.

Podrobnosti a možnost registrace najdete ZDE.