INCOTERMS 2020

Datum konání: 14.04.2020 - 14.04.2020

Místo: Smart Innovation Center, s.r.o., ul. 28. října 3388, Moravská Ostrava
Zaměření: Pravidla a směrnice INCOTERMS
Typ: seminář
Organizátor: KHK MSK

Kontakt:

Ing. Ilona Honusová, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje,
tel.: 724 613 105  |  e-mail: i.honusova@khkmsk.cz

Pravidla a směrnice INCOTERMS® usnadňují mezinárodní obchod. Využívají se po celém světě, principy a pravidla jsou plně respektována a užívána při každodenním obchodování. Staly se tak jedním z nejdůležitějších pilířů mezinárodního obchodu.

Program semináře:

Incoterms 2020 – Pravidla ICC pro výklad obchodních podmínek

  • pravidla ICC – Incoterms 2020 – hlavní charakteristika doložek
  • postavení Incoterms 2020 v kupní smlouvě, kupní smlouva v. další smlouvy vyplývající z kupní smlouvy
  • dělba nákladů a rizik mezi prodávajícím a kupující
  • různá místa plnění, místo dodání v. místo určení

Incoterms 2020 a platební podmínky

  • vztah Incoterms 2020 k platebním podmínkám
  • Incoterms 2020 a dokumentární inkasa a akreditivy – kolize zvolené podmínky a předpisu L/C

Incoterms 2020 ve vztahu k přepravní a pojistné smlouvě

  • realizace Incoterms 2020 v dopravě a v pojištění zásilek; hlavní předsudky a omyly v denní praxi
  • jednotlivé doložky Incoterms 2020 v českém prostředí: vývoz a dovoz, unijní a tuzemský obchod
  • vhodné doložky ve vztahu k použitému druhu přepravy, zvláštnosti multimodálních a sběrných přeprav
  • Incoterms 2020 – celní náležitost

 

Přednášející:

Ing. Petr Rožek, Ph.D. – poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice
a logistiky ČR)

Cena semináře:

Člen HK ČR: 2 500,- + DPH: 3 025,-

Ostatní: 3 000,- + DPH: 3 630,- Kč

Způsob úhrady: Poplatek prosím uhraďte předem platebním převodem na účet KHK MSK
č. 373630443/0300, a to nejpozději do 9.4.2020. Variabilní symbol: 2004 • Specifický symbol: Vaše IČO.

Přihlášení: Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na: www.khkmsk-registrace.cz

POZVÁNKA