Doprovodná podnikatelská mise předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka do Kanady – poslední volná místa

Datum konání: 26.05.2019 - 31.05.2019

Místo: Kanada
Zaměření: Doprovodná podnikatelská mise
Typ: Podnikatelská mise a dvoustranná jednání
Organizátor: HK ČR

Kontakt:

Hana Simonová, Jan Skipala een@khkmsk.cz, 597 479 330

Využijte příležitost k rozšíření zahraniční spolupráce s kanadskými partnery a zúčastněte se doprovodné podnikatelské mise předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka do Kanady.

Mise se uskuteční speciálním letadlem a podnikatelská delegace bude vedena viceprezidentem HK ČR Bořivojem Minářem.

Firmám, které se mise nezúčastní je nabídnuta možnost inzerovat v katalogu českých firem, který bude distribuován kanadským partnerům.

Pro účastníky je připraven bohatý program, jehož součástí bude Česko-kanadské podnikatelské fórumOttawě, Torrontu a Halifaxu a dvoustranná  jednání s kanadskými firmami. V plánu jsou kromě jiného i společenská setkání za účasti předsedy PSP ČR, možná účast firem na vybraných jednáních předsedy PSP ČR, návštěva vybraných institucí, jednání v regionu Niagara, atd.

Na podnikatelskou misi bude připraven katalog českých firem.
Katalog bude distribuován partnerům na podnikatelském setkání a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou.
Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma.

Dle informací kanadské strany jsou perspektivní obory pro české firmy zejména: strojírenství, obranný průmysl, letecký průmysl, zdravotnictví, IT či zemědělství a potravinářství (pivovarnictví). Díky dohodě mezi EU a Kanadou (CETA) došlo např. k téměř úplnému odstranění cel a celních překážek, nalezení kompromisu ohledně pravidel původu, odstranění bariér obchodu a spolupráce v oblasti regulace ve vybraných sektorech, otevření trhu s veřejnými zakázkami a trhu služeb, posílení ochrany investorů a investic, atp.

Kanadský trh je pro české firmy rovněž vstupním trhem na trh americký!

Termín: 26. – 31. 5. 2019
Místo:  Kanada – Ottawa, Toronto, Halifax
Účastnický poplatek: Záloha na účastnický poplatek činí 3.011- EUR (či po dohodě ekvivalent 76.780,- Kč), pro členy HK ČR je poplatek snížen na 2.737,- EUR (či po dohodě ekvivalent 69.800,-Kč). Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, rganizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise
Kapacita míst v podnikatelské delegaci pro firmy je omezena počtem míst ve speciálním letadle.
Bližší informace: Hana Simonová, Jan Skipala een@khkmsk.cz, 597 479 330, 724 613 918, 602 429 609