Daňové přiznání právnických osob za rok 2018

Datum konání: 26.02.2019 - 26.02.2019

Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol. s r. o. Varenská 49, Ostrava
Zaměření: daně
Typ: kurz
Organizátor: KHK MSK

Kontakt:

Ing. Sylvie Cyrusová, Krajská hospodářská komora MSK, tel: 775 355 191, e-mail: s.cyrusova@khkmsk.cz

Program:

o Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, zákon o daních z příjmů. Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška a účetní standardy, zákon o rezervách a opravných položkách.
o Transformace výsledku hospodaření na základ daně.
o Položky snižující výsledek hospodaření.
o Položky zvyšující výsledek hospodaření.
o Položky, které se nezahrnují do základu daně.
o Zdanění bezúplatných příjmů.
o Osvobozené příjmy.
o Slevy na dani.
o Příjmy ze zahraničí.
o Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů versus daňově neznatelné výdaje.
o Stručný výklad zákona o rezervách a opravných položkách – aplikace pro r. 2018, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek. Rezervy na opravy, jejich tvorba a čerpání, doložení výše finančních prostředků.
o Odpisy majetku daňové a účetní, vstupní cena, druhy odpisů, zůstatkové ceny účetní a daňové. Změny v odpisování nehmotného majetku od roku 2018. Příklady.
o Praktické příklady na vyplňování platného formuláře pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2018 – aplikace získaných informací v praxi.
o Procesní legislativa – daňový řád, dodatečná přiznání, opravné přiznání, lhůty k vyměření, daňová kontrola.
o Změny zákona o daních z příjmů (platné r. 2019, 2020) se zaměřením na problematiku právnických osob.

Pozvánka