Daň z přidané hodnoty

Datum konání: 27.06.2019 - 27.06.2019

Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol. s r. o., Varenská 49, 702 00 Ostrava
Zaměření: účetnictví
Typ: kurz
Organizátor: KHK MSK

Kontakt:

Ing. Sylvie Cyrusová, e-mail: s.cyrusova@khkmsk.cz, tel.: 775 355 191

Program:

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách zákona o DPH pro rok 2019 a ve vazbě na daňový balíček s účinností od 1. 4. 2019, 1. 1. 2020, 1. 1. 2021
 • Změny ve vymezení základních pojmů, včetně nové definice dotace k ceně
 • Praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019
 • Místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH
 • Uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH
 • Vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019
 • Základ daně, výpočet daně, opravy základu daně, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019
 • Sazby daně a očekávané změny pro rok 2019, resp. 2020 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb
 • Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, včetně změn u dodání a nájmu nemovité věci včetně věcných břemen
 • Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně v roce 2019
 • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
 • Režim přenesení daňové povinnosti a změny pro rok 2019
 • Správa daně v tuzemsku a změny pro rok 2019
 • Aktuální problémy při podávání kontrolních a souhrnných hlášení a změny pro rok 2019

Pozvánka

Registrace přihlášek je možná ZDE