25. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky

Datum konání: 06.06.2019 - 06.06.2019

Místo: Ostravská Nová radnice
Zaměření: podnikání
Typ: setkání
Organizátor: Česko-polská obchodní komora

Kontakt:

Mgr. Natalie Pieczka, Česko-polská obchodní komora, tel.:  +420 596 612 230, sekretariat2@opolsku.cz

 

 

Dne 6. června 2019 se v Ostravě uskuteční jubilejní 25. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky. Jedná se o tradiční setkání zástupců firem, ministerstev, krajů a vojvodství, euroregionů, měst a hospodářských komor. 

Česko-polská obchodní komora, která v letošním roce slaví 20 let od svého vzniku, organizuje tuto významnou událost společně s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě. Setkaní podnikatelů se řadí k nejvýznamnějším akcím v regionu a je ojedinělou propagací nejen Moravskoslezského kraje, ale i celé České republiky, a to z hlediska rozvoje jak v oblasti podnikatelských aktivit, tak cestovního ruchu a v neposlední řadě kulturně-společenských vztahů mezi všemi účastnickými zeměmi, zejména tedy Českou, Polskou a Slovenskou republikou. 

Setkání podnikatelů je akcí s celodenním programem rozděleným do dvou částí. Dopolední konferenční část s diskusními panely bude probíhat v prostorách ostravské Nové radnice s důrazem na nejdůležitější společná témata těchto zemí. 

Odpolední kulturně – společenská část 25. Setkání podnikatelů už tradičně proběhne v zahradách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, stálého spolupořadatele akce. Na organizačním zajištění akce se bude podílet řada institucí podporujících podnikání v příhraničních regionech účastnických zemí, zejména Moravskoslezského kraje, Opolského a Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje.

Setkání se každoročně účastní přes dvě stě zástupců z řad podnikatelů, organizací na podporu podnikání, vládních i nevládních institucí, zástupců státní správy i místních samospráv.

Přihláška

Program XXV.Setkání podnikatelů