Konference Invest MORE, téma Udržitelný růst

20. října 2020 je prostor Trojhalí Karolina v Ostravě rezervován pro konferenci Invest MORE na téma „Udržitelný růst.

Majitelé a manažeři firem z Moravskoslezského kraje zde budou mít příležitost dozvědět se, co to udržitelný růst je, jak tento princip zavést do podnikání a jaké činnosti ho doprovází. Téma otevřou Petr Beneš ze společnosti 6D Academy a Libor Musil, zakladatel a předseda představenstva společnosti LIKO-S. Následně budou blíže představeny dvě oblasti – cirkulární ekonomika a společenská odpovědnost firem.

Principy cirkulární ekonomiky objasní ředitel odpadového tržiště Cyrkl, inovátor Cyril Klepek. V navazující panelové diskuzi uvedou zástupci českých společností své zkušenosti s opětovným využitím materiálů nebo s eliminací odpadů ve výrobních procesech.

 Společenskou odpovědnost v praxi představí ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys a dalšími příklady dobré praxe CSR přispějí v panelové diskusi zástupci společností Heimstanden, TietoEVRY a Stora Enso.

Program, seznam řečníků, organizačné informace, REGISTRACI najdete na webu konference https://invest-msr.com/invest-more-2020.