Interim manažeři mohou v současné době firmám pomoci

Všichni nyní ve firmách pokračujeme v krizovém řízení a stává se z toho rutina. Zvládli jsme těžké období a před námi stojí to ještě těžší. Cílem je vzít si ze všech změn to pozitivní, uchovat dobré návyky, které jsme si ověřili a pustit se do nových směrů našeho podnikání. K tomuto období je důležité umět se na věci podívat z jiného úhlu pohledu, posunout limity a využít zkušenosti z řízení změny. V takové chvíli může pomoci zkušený interim manažer. Ten dokáže uřídit změnu. Staví u toho na svých zkušenostech, na schopnosti kritického myšlení a na výhodě pohledu zvenčí. Přebírá na sebe zodpovědnost v dané pozici a směřuje k definovanému výsledku. V New Dimension máme připraveny interim manažery, kteří takovouto výzvu dokáží přijmout a pomohou rychle zareagovat na potřeby majitelů a top managementů firem.

Kontaktujete: Radku Šuškovou, jednatelku společnosti New Dimension, s.r.o., suskova@newdimension.cz

Více informací o nás na: www.newdimension.cz