Více než 80 zástupců firem a institucí bylo proškoleno v problematice vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje partner poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK uspořádala ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky dne 30. 5. 2017 odborný seminář Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb – novinky a praktické příklady.
Také v letošním roce se akce setkala s velkým zájmem a zúčastnilo se jí více než 80 zástupců firem a institucí.

Po úvodním slovu Natálie Šitavancové, která představila KSK MSK a seznámila přítomné s aktivitami KHK MSK a možnostmi podpory, které poskytuje síť ENTERPRISE EUROPE NETWORK, následoval výklad Jitky Ryšavé, která se vysílání pracovníků a přeshraničnímu poskytování služeb věnuje již více než 17 let a je v tomto oboru považována za přední expertku.

Na příkladech z praxe představila všechny aspekty problematiky vysílání zaměstnanců a přeshraničního poskytování služeb a zasadila je do rámce příslušné legislativy EU. Probrány byly jak příslušné pracovně právní podmínky, minimální mzdy v jednotlivých státech, specifika sociálního a zdravotního, tak pojištění, daň z příjmu, DPH, podmínky ohlašování vysílaných pracovníků, výkon regulované činnosti a jiné. Pozornost byla věnována zejména státům EU a EHP, zmíněny však byly i další země.  Na závěr byly shrnuty novinky v oboru.