V Moravskoslezském kraji proběhla první z řady Krajských exportních konferencí

Dne 25. 5. 2017 se v ostravském hotelu Best Western Hotel Vista uskutečnila Krajská exportní konference, zaměřená na obchodní spolupráci s třetími zeměmi. Akci zorganizovala Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a dalšími partnery jako je Rozhodčí soud při HK ČR, banky, pojišťovací společnosti a další významní aktéři v podpoře exportu.

Jedná se o první z letošní řady Krajských exportních konferencí, které postupně proběhnou i v dalších regionech republiky a navazují na loňskou úspěšnou sérii těchto konferencí.

Celou konferencí provázel ředitel Zahraničního odboru HK ČR Jiří Hansl. Úvodního slova se ujali pánové Bořivoj Minář – viceprezident HK ČR a předseda představenstva KHK MSK Jan Březina. Ministerstvo zahraničních věcí zastupoval pak Pavel Bobek. V úvodu byli účastníci informováni o nástrojích ekonomické diplomacie a podpoře exportu, ať se již jedná o projekty ekonomické diplomacie, služby pro exportéry, zdroje nejaktuálnějších informací pro naše exportéry či semináře a další akce podporující zahraniční aktivity našich podnikatelů.

Zástupkyně ČSOB Dagmar Dvořáková podrobně popsala proces financování exportního případu a poskytla rady, užitečné při přípravě a realizaci exportního případu. Probrala také nejčastější typy financování exportů do různých zemí. Paní Erika Gallego z České exportní banky se podrobně věnovala problematice dokumentárních i hladkých plateb a záruk. Pan Jiří Šrámek z Exportní garanční a pojišťovací společnosti věnoval svůj příspěvek ošetření rizik při exportu a procesu, kterým prochází žádost exportérů o pojištění. Příspěvek obchodního ředitele CREDENDO Group Roberta Hausmana byl věnován bezproblémovému pojištění zahraničních pohledávek a možnostem jejich případného řešení a následného vymáhání. Možnosti řešení případných problémů v mezinárodním obchodě byly objasněny v prezentaci pana Oldřicha Beneše z Rozhodčího soudu.

Letošní konference byla také doplněna o krátký kurz prezentačních dovedností.
V průběhu celé akce byl kladen důraz na praktičnost všech informací. Na závěr dostali přítomní možnost krátké konzultace s obchodním radou Tuniska.