Uskutečnil se seminář Smlouvy, dotace a pracovní právo aktuálně

KHK Moravskoslezského kraje a advokátní kancelář DOHNAL PERTOT SLANINA uspořádali 5. února 2016 seminář na téma Smlouvy, dotace a pracovní právo aktuálně.

Seminář byl zaměřený na aktuální témata související s podnikáním. V časově efektivním a praktickém semináři přednášející poukázali na aktuálními problémy, které trápí podnikatele. Jak správně uzavírat smlouvy, jak probíhá inspekce práce, či jak se bránit krácení dotace ze strany poskytovatele.

PROGRAM:
1) Uzavírání podnikatelských smluv (kupní smlouva, smlouva o dílo, úvěrové smlouvy)
2) Vymáhání pohledávek
3) Novinky v pracovním právu v roce 2016
4) Aktuální pracovně-právní judikatura, průběh inspekce práce, možnosti obrany
5) Základní možnosti obrany proti krácení dotací (postup, náklady, apod.)
6) Základní informace o novém zákonu o veřejných zakázkách

Po skončení přednášky byl připraven prostor pro individuální dotazy.

Lektoři:
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., Mgr. Antonín Hajdušek a Mgr. Jakub Oliva - advokátní kanceláře DOHNAL PERTOT SLANINA