Soutěž "School friendly"

Sdružení pro rozvoj MSK z.s. vyhlašuje soutěž spojenou s udělením ocenění „School friendly“. Toto ocenění je určeno primárně podnikatelským subjektům a firmám, které spolupracují s jednotlivými stupni vzdělávacího systému a různými typy škol v našem kraji, od školek až po vysoké školy a univerzity.

Smyslem soutěže je ukázat praktické pozitivní příklady a ocenit firmy, které spolupracují se školami jednotlivých stupňů a pomáhají tak v praktické přípravě naší mladé generace na budoucí potřeby reálné komerční praxe.

Podmínky soutěže najdete na stránkách www.olfriendly.zombeek.cz

S dotazy se můžete obracet na paní Radku Šuškovou, vedoucí sekce vzdělávání Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. - suskova.schoolfriendly@gmail.com