Proběhlo setkání s chargé d'affaires Íránské islámské republiky

Dne 27.6.2017 navštívil Krajskou hospodářskou komoru MSK chargé d'affaires Íránské islámské republiky a 2. rada velvyslanectví. V rámci své návštěvy se sešel se zástupci komory a místními firmami.

Během setkání s podnikateli a firmami chargé d'affaires pan Ali Akbar Jowkar nastínil možnosti hospodářské spolupráce mezi ČR a Íránem. Pro české firmy jsou zde velké příležitosti a možnosti rozšíření svých obchodních aktivit.

Írán je 15. nejvýznamnější zemí světa v rezervách rud a hornin. Velké příležitosti se pro české firmy otevírají hlavně v oblasti těžebního průmyslu, vědecko-technologické spolupráci a také v oblasti dopravní infrastruktury. Poptávka je po nových těžebních technologiích a v současné době dochází v Íránu také k velkému rozvoji železniční infrastruktury. Během cca 10 let bude nutno obnovit kompletní vybavení železnic.

V rámci schůzky byly probrány možnosti propojení spolupráce s relevantní oblastní hospodářskou komorou v Íránu a možnost uspořádání misí zástupců firem z ČR do Íránu.