Proběhlo diskusní setkání podnikatelů na téma "Prověřování obchodních partnerů"

Ve středu 26. dubna 2017 pozvala Krajská hospodářská komora MSK společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a společností CRIF - Czech Credit Bureau zástupce MSK firem na pracovní snídani s názvem "Prověřování obchodních partnerů - snížení rizik pro váš byznys".

Podnikatelé byli informováni, jak na základě kvalifikovaných ukazatelů rychle zjistit v aplikaci CRIBIS finanční zdraví a míru varovných informací prověřovaných firem, dále jak využívat diagramy majetkových vazeb firem a jejich propojení na další subjekty a osoby. Zástupci společnosti CRIF prezentovali, jak jednoduše získávat do své e-mailové schránky monitoring důležitých změn o obchodních partnerech a jaké další externí zdroje (Centrální evidence exekucí, Katastr nemovitostí, zahraniční reporty firem) se můžou v rámci aplikace Cribis využívat.

Setkat se v příjemné atmosféře a prodiskutovat toto téma přišlo 19 zástupců firem. Účast na akci byla zdarma.

Společnost CRIF je provozovatelem obchodních a kreditních informací CRIBIS, koordinátor největších úvěrových registrů v ČR (Bankovního a Nebankovních registru klientských informací) a provozovatelem registru finančních poradců ELIXIR www.mcribis.cz.

Svaz průmyslu a dopravy ČR www.spcr.cz.