Proběhl seminář Příležitosti podnikání v Indii

Dne 2. 2. 2017 se uskutečnil v Ostravě seminář seznamující podnikatelskou veřejnost s příležitostmi podnikání v Indii. Akci uspořádala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje coby partner mezinárodní sítě ENTERPRISE EUROPE NETWORK.

Tohoto semináře zaměřeného na možnosti, které nabízí našim podnikatelům spolupráce s indickými partnery, se zúčastnili zástupci 35 firem nejen z Moravskoslezského kraje. 
Po úvodním slově předsedy exportní sekce Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Reného Kolka vystoupil první tajemník velvyslance Indické republiky v ČR pan Venkatachalam, který objasnil přítomným specifika indického trhu a seznámil je s příležitostmi, které Indie podnikatelům nabízí. V dalším příspěvku paní Dagmar Matějkové z agentury na podporu exportu Czech Trade byly představeny služby zahraničních kanceláří této agentury v Indii.

Služby mezinárodní sítě na podporu podnikání a inovací Enterprise Europe Network a možnosti poradenství v oblasti mezinárodní spolupráce se zaměřením na Indii představila Natálie Šitavancová, která ve své prezentaci uvedla také užitečné zdroje informací pro zájemce o vstup na indický trh. O své cenné zkušenosti se spoluprací s indickými partnery a podnikáním v Indické republice se podělil zástupce společnosti BONATRANS GROUP, a.s. Jakub Weimann Libor Musil z firmy LIKO-S, a.s.

Po ukončení akce dostali účastnící jedinečnou příležitost ke krátkým osobním konzultacím se všemi přednášejícími.

Prezentace všech přednášejících si můžete stáhnout do 17. 2. 2017 na tomto odkaze.