Proběhl seminář plný praktických rad pro úspěšný obchod s Čínou

V pátek 7.4.2017 se v ostravském hotelu Vista uskutečnil seminář "Obchod s Čínou prakticky", kterého se zúčastnilo padesát zástupců společností a firem z regionu. Praktické informace pro obchod s Čínou předávali odborníci s dlouholetou praxí s čínských trhem Ludmila Hyklová a Jan Hebnar.

Mgr. Ludmila Hyklová působí jako právní poradce na EU SME Centru v Pekingu. Právnímu poradenství se věnuje již téměř 20 let. EU SME Centrum poskytuje bezplatné služby společnostem z Evropské Unie, které se chystají do Číny exportovat nebo se zde chtějí usadit. EU SME Centrum nabízí řadu služeb a také příručky, které jsou pro registrované uživatele volně ke stažení. Bližší informace: http://www.eusmecentre.org.cn/.
V rámci své přednášky se paní Hyklová věnovala převážně ověřování čínských partnerů - náležitostem, podle kterých může český partner rozpoznat, zda se jedná o věrohodného obchodního partnera. Upozornila přítomné také na legislativu pracovně-právních vztahů, na které je třeba si dát v Číně pozor. Dotkla se specifik v legislativě a otázek smluvních vztahů a vymahatelnosti práva.

Mgr. et.Bc. Jan Hebnar, MBA (www.sinovia.cz) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, bývalý obchodní diplomat a v letech 2013 až 2016 pracoval jako ředitel společnosti Kinex Shanghai - čínské pobočky holding HTC (vlastnící i český ZETOR). Je autorem řady publikací a knihy "Obchod s Čínou bez rizika a se ziskem". Zabývá se Asií, asijskou ekonomikou, společností a kulturou, přednáší na vysokých školách v ČR a Šanghaji interkulturní management, strategický management a mezinárodní vyjednávání.
Během semináře nastínil rozdíly mezi kulturami a myšlením českých a čínských firem, věnoval se marketingu a ověřování čínských partnerů.