Proběhl seminář GDPR - Nová právní úprava ochrany osobních údajů

Krajská hospodářská komora MSK společně s advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o. uspořádala dne 4. května 2017 seminář k Nařízení č. 2016/679 - Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je platné od roku 2016 a bude účinné od 25. 5. 2018.

Na semináři vystoupili specialisté na právo informačních technologií a ochranu osobních dat - JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek a Mgr. Zbyněk Loebl, LL.M.

V rámci přednášky účastníci získali informace o legislativním rámci GDPR, místní a věcné působnosti GDPR, dopadech GDPR, zásadách zpracování osobních údajů, právech subjektů na výmaz osobních údajů, povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů. Na semináři rovněž zazněly podrobné informace týkající se pověřence na ochranu osobních údajů, práva na přenositelnost osobních údajů ad.

Na semináři proběhla bohatá diskuse účastníků a lektorů a zazněly zde také příklady z praxe.

Celkem se odborného semináře zúčastnilo 33 zástupců firem z MS kraje.