Přeshraniční výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele

Cílem programu je umožnit novým a začínajícím podnikatelům získat nové zkušenosti a znalosti od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.

Program je zaměřený na 2 skupiny možných účastníků:
1. Začínající podnikatelé s nápadem či rozjetým podnikáním mají možnost vyjet do zahraničí a učit se od zkušených podnikatelů z oboru. Může se jednat o studenty, zaměstnance či podnikatele s max. 3letou historií podnikání. Věk zde nehraje roli, pouze chuť učit se novým věcem a ochota vyjet na cca 3 měsíce do zahraničí (finanční příspěvek až 1.100 € na měsíc).
2. Zkušení podnikatelé v Česku (ředitelé a jednatelé MSP, OSVČ) přijmou a věnují se zahraničnímu začínajícímu podnikateli. Sdílejí s ním své zkušenosti, ověřují jeho nový projekt, získají kontakty a třeba položí základy budoucí spolupráci.

Program Vám přinese řadu výhod. Níže naleznete důvody, proč se do programu Erasmus pro mladé podnikatele zapojit.

10 důvodů, proč se zapojit:
1. Získání kontaktů.
2. Ověření podnikatelského záměru.
3. Až 1 100 € na měsíc/pobyt v zahraničí.
4. 1 – 3 měsíce intenzivní spolupráce.
5. Navázání spolupráce se zahraničím.
6. Získání nového úhlu pohledu na Váš business.
7. Sdílení a výměna zkušeností.
8. Zlepšení jazykových znalostí.
9. Možnost získání investora.
10. Poznání nové země a její kultury.

Kontaktní osoba: Andrea Hujová na tel.: 724 613 973, hujova.andrea@komora.cz

www.komora.cz/erasmus
www.erasmus-entrepreneurs.eu