Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017

Moravskoslezský kraj vyhlásil s účinností od 1. června 2017 dotační program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017.

Dotační program se zaměřuje na podporu ve 2 oblastech:
1) podpora přípravy a vypracování dokumentace projektového záměru (dále jen „dotační titul 1“ nebo „DT 1“) a
2) podpora podniků při vývoji inovativního podnikatelského záměru v jejich rané fázi (dále jen „dotační titul 2“ nebo „DT 2“).

Oprávněnými příjemci mohou být malé a střední podniky a klastry (DT 1) a mikropodniky (DT 2).

Žadatelé v rámci výše uvedeného programu mohou získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši max. 250.000 Kč (DT 1) a max. 300.000 Kč (DT 2).

Příjem žádostí je spuštěn v období od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017.

Bližší informace o podmínkách programu naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Dotace (odkaz: http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2017-92988/).

Kontaktní osoba:
Ing. Adam Škáva, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz