Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu programu Aplikace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu programu Aplikace. Cílem programu Aplikace je podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích k zavádění inovací vyšších řádů a tvorbě mezinárodně konkurenceschopných produktů. Celkově si mezi sebe podniky rozdělí 1,6 mld. Kč.

Z celkové částky 1.6 mld. je 20% určeno pro velké podniky, zbylých 80% pak pro malé a střední firmy. V rámci projektu jsou především podporovány tyto aktivity: činnost výzkumu a vývoje vedoucí k získání nových poznatků a dosažení jednoho z definovaných výsledků - prototyp/funkční vzorek, průmyslový/užitný vzor, otevřená technologie, poloprovoz, certifikovaná metodika nebo software.

Na co se dotace vztahuje?

 • osobní náklady - mzdy výzkumníků, techniků a podpůrných asistentů (nelze zahrnout administrativní pracovníky)
 • nákup nástrojů, přístrojů a vybavení formou odpisů dlouhodobého hmotného majetku
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů
 • dodatečné režijní náklady (max. 15 % z celkových osobních nákladů)
 • náklady na materiál

 

Klíčová kritéria pro schválení dotace:

 • míra inovativnosti projektu
 • vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů
 • kvalita přípravy projektu, klíčové milníky a výstupy, technická proveditelnost
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

Pro koho je program určen?

 • podniky všech velikosti, které mohou žádat buď individuálně, nebo v konsorciu
 • výzkumné organizace ze soukromého či veřejného sektoru
 • hlavním žadatelem je vždy podnikatelský subjekt
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • žadatelem může být i zahraniční subjekt

V rámci programu jsou také podporovány IT firmy, a to především vývoj softwarů a aplikací.

Termín pro plné žádosti: od 3.8.2017 do 30.11.2017

Více informací ZDE.