Brokerage Event Horizon 2020 - Výzkum, Vývoj a Inovace

Mezinárodní dvoustranná jednání s 274 účastníky se konala 11.6.2015 v Ostravě. Cílem akce bylo pomoci podnikatelům, vysokým školám, výzkumným organizacím nalézt vhodného partnera k realizaci mezinárodních projektů v oblasti inovací, výzkumu a vývoje.

Ve čtvrtek 11. června 2015 zorganizovala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Vysokou školou báňskou, Technologickým centrem AV ČR, Moravskoslezským krajem a řadou dalších partnerů, převážně členů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, mezinárodní dvoustranná jednání podnikatelů a výzkumníků „Brokerage Event Horizont 2020 – Výzkum, Vývoj a Inovace“.


Akce se účastnilo 274 podnikatelů a výzkumníků z 15 zemí (nejen EU), přičemž pouze 40 % bylo z České republiky. Národnostní složení účastníků: 115 z ČR, 72 z Polska, 34 z Maďarska, 19 ze Slovenska, 12 z Litvy, 4 z Rakouska, 4 z Velké Británie, 4 z Číny, 2 z Izraele, 2 ze Španělska, 2 z Itálie a po jednom účastníkovi z Irska, Ruska a Řecka. Každý účastník měl jedinečnou příležitost realizovat až 15 schůzek s potenciálními partnery pro inovativní projekty, spolupráci ve výzkumu a vývoji. Schůzky si účastníci mohli domluvit prostřednictvím portálu https://b2bharmo.com/OSTRAVA2015, předem tedy znali profily svých potenciálních nových partnerů a harmonogram svých schůzek. Naplánováno měli účastníci celkem 676 schůzek, nicméně realizovali i řadu dalších předem neplánovaných jednání.


Kromě dvoustranných jednání mohli zájemci participovat i na pestrém doprovodném programu, kterým byly exkurze do výzkumných center VŠB-TUO (IT4Innovations národního superpočítačového centra, Nanotechnologického centra, Energetického výzkumného centra, ENET – Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie, Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin, Institutu environmentálních technologií, Oddělení robotechniky),  Výzkumného obezitologického centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity a do biotechnologického parku “4Medical Innovations“ v areálu Fakultní nemocnice, prezentace IT4Innovations národního superpočítačového centra a praktický worskhop „Jak získat dotace EU na mezinárodní projekty (program Horizont 2020, nástroj SME Instrument).
O své zkušenosti jak uspět s projekty mezinárodního programu Horizont 2020 se s účastníky workshopu podělili experti Zohar Ben-Asher z izraelské neziskové společnosti EuCRF European Centre for Research & Financing András Pál Bózsik z maďarské společnosti Ateknea Solutions, který se zaměřil zejména na SME Instrument. Lucie Honzátková (Matoušková) z Technologického centra AV ČR seznámila účastníky workshopu s Participant portálem, kontakty na NCP v jednotlivých zemích a s veřejným seznamem úspěšných projektů rámcových programů.
Prezentace z workshopu jsou volně ke stažení na konci tohoto článku.


Brokerage Event zařadila do svého programu také čínská delegace, jejíž podnikatelská část se rovněž účastnila dvoustranných jednání.


Díky členství Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje v síti Enterprise Europe Network, která je spolufinancována Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu, měli všichni účastníci účast zdarma.
Organizátor: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje - partner mezinárodní sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK, CENTRUM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Spoluorganizátoři: VŠB-TUO, TC AV ČR, Moravskoslezský kraj a řada dalších partnerů, převážně členů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network
DATUM KONÁNÍ: čtvrtek 11. června 2015 od 9:00 do 18:00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: Ostrava, Nová aula VŠB-TUO
Profily účastníků: https://b2bharmo.com/OSTRAVA2015

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (H2020), je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. H2020 podporuje maximální využití existujících výzkumných kapacit, zvyšuje šance k dosažení průlomových řešení a současně k implementaci hlavních politických iniciativ.
Projekty podpořené z programu H2020 by měly zahrnovat celé spektrum inovačního řetězce od výzkumu a vývoje přes pilotní a demonstrační aktivity až například ke stanovení standardů.
Cílovou skupinou programu jsou podnikatelé, výzkumníci pracující na univerzitách, ve výzkumných ústavech či v průmyslových firmách, ale také nevládní a neziskové organizace, občanská sdružení, asociace zájmových skupin v různých oblastech výzkumu a průmyslu.
Rozpočet programu H2020 byl schválen ve výši 77 mld. €, tedy zhruba 2 biliony českých korun.
Účastníci projektu mohou získat z programu H2020 proplacení 100 % uznatelných nákladů a navíc 25 % režie.