Doprovodná podnikatelská mise náměstka ministra zahraničních věcí ČR Miloslava Staška do Alžírské republiky

Doprovodná podnikatelská mise náměstka ministra zahraničních věcí ČR Miloslava Staška do Alžírské republiky se uskuteční v termínu od 30. září do 4. října 2017.

Mise je organizována Hospodářskou komorou České republiky za podpory z Projektu ekonomické diplomacie.

 
Během mise se uskuteční Česko-alžírské podnikatelské fórum a B2B jednání firem v Alžíru a Oranu, další program (jednání na vybraných ministerstvech, návštěvy firem, společenské akce, apod.) se v tuto chvíli připravuje.
Výše účastnického poplatku:
- pro členy HK ČR činí 1.277,- EUR nebo 34.485,- Kč 
- pro nečleny HK ČR 1.345,- EUR nebo 36.300,- Kč.
 
Cena zahrnuje - přepravu komerční linkou (zpáteční letenka Praha-Alžír, přelet do Oranu), ubytování po dobu mise, vízový poplatek, poplatek za organizaci firemních jednání, podíl na poplatku za catering, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady HK ČR spojené s přípravou mise.
 
V případě zájmu o účast v misi zašlete:
 
- vyplněnou závaznou přihlášku (MS WORD + sken)
- profil v ČJ a Aj (MS Word)
- snímek pro prezentaci
- sken pasu (strana s fotografií)
To vše emailem na leinerova@komora.cz nejpozději do 30.9.2017,
následně je do 6.9. nutno dodat:
- pas (platný ještě minimálně 6 měsíců, se třemi volnými stránkami)
- žádost o vízum ve dvou vyhotoveních (vyplněná a podepsaná, ke stažení zde, políčko „address during the stay“ prosím zatím nevyplňujte )
- dvě fotografie pasového formátu
 
Mise je určena zejména pro firmy z těchto oborů: energetika, zdravotnictví, ČOV a obrana.

Soubory ke stažení