Zařazení do Režimu Ukrajina (aktuální informace pro zaměstnavatele)

Vážení žadatelé o zařazení do Režimu Ukrajina,
DNE 26. 4. 2017 BYLY SCHVÁLENY KOORDINAČNÍM ORGÁNEM VLÁDY UPRAVENÉ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA. TATO ÚPRAVA VSTOUPILA V PLATNOST OD 1. 5. 2017. BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH PŘÍLOHÁCH.
Dále si Vás dovolujeme upozornit na délku doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina Hospodářskou komorou ČR do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ve Lvově, respektive termínu, kdy budou pozváni Vámi navrhovaní pracovníci z Ukrajiny k pohovoru na Generální konzulát ve Lvově. Tato doba činí k 31. 7. 2017 přibližně 114 dnů.

Hospodářská komora ČR dlouhodobě požaduje od představitelů vlády České republiky zásadní řešení této situace a usiluje o posílení Generálního konzulátu ve Lvově a příslušných útvarů Ministerstva vnitra a tím zrychlení procesu při vyřizování žádostí o zaměstnaneckou kartu.

O výsledcích jednání s příslušnými ministerstvy ve výše uvedené záležitosti budete informování na našem webu: www.komora.cz

Vízový odbor Ministerstva zahraničních věcí si dovoluje informovat o nově vytvořené e-mailové schránce GK Lvov určené výlučně pro Režim Ukrajina. Tato informace je též uveřejněna na webových stránkách www.mzv.cz/lvov, kde v sekci „Víza a konzulární informace“ můžete nalézt i odpovědi na často kladené dotazy věnované vládnímu programu Režim Ukrajina.

V případě dotazů prosím neváhejte využít tuto novou e-mailovou adresu: RezimUkrajina_Lviv@mzv.cz

Jednotlivé konzulární referenty prosíme již nekontaktovat.