Změna v platbě mýtného od 1. 1. 2010!!!

Užití zpoplatněných komunikací vozidlem, které má v technickém průkazu a/nebo v osvědčení o registraci zapsánu největší povolenou hmotnost 3.501 kg nebo více, podléhá od 1. 1. 2010 zaplacení mýtného. Více informací: www.mytocz.cz.