Karnety ATA

Při vývozu zboží za účelem jeho dočasného umístění v zahraničí je nejjednodušší a mnohdy nejlevnější způsob použití karnetu ATA (francouzsko-anglická zkratka pro dočasný dovoz: Admission Temporaire-Temporary Admission) pro dovozní celní záznam zboží.

Karnety ATA, které k dočasnému vývozu vystavují hospodářské komory byly zavedeny v českých zemích v roce 1963 na základě přístupu naší republiky k Celní úmluvě o karnetu ATA. Celní úmluva o karnetu ATA zajistila zjednodušení celních formalit při dočasném clu prostém dovozu zboží.

Karnet ATA umožňuje tranzit a dočasný bezcelní dovoz zboží do zahraničí a snazší odbavení na hraničních přechodech. Skládání celních jistot na dovozní dávky na zboží je nahrazeno ručením hospodářských komor zemí dočasného dovozu.

V současnosti lze karnet ATA vystavit do 71 zemí:

Alžírsko (DZ)
JAR (ZA)
Portugalsko (PT)
Andora (AD)
Kanada (CA)
Rakousko (AT)
Austrálie (AU)
Korea (KR)
Rumunsko (RO)
Belgie (BE)
Kypr (CY)
Rusko (RU)  1)
Bosna a Hercegovina (BA)
Libanon (LB)
Řecko (GR)
Bulharsko (BG)
Litva (LT)
Senegal (SN)
Česká republika (CZ)
Lotyšsko (LV)
Singapur (SG)
Černá Hora (ME)
Lucembursko (LU)
Slovensko (SK)
Čína (CN)
Macao (MO)
Slovinsko (SI)
Chile (CL)
Maďarsko (HU)
Spojené arabské emiráty (AE)
Dánsko (DK)
Makedonie (MK)
Srbsko (CS)
Estonsko (EE)
Malajsie (MY)
Srí Lanka (LK)
Finsko (FI)
Malta (MT)
SRN (DE)
Francie (FR)
Maroko (MA)
Španělsko (ES)
Gibraltar (GI)
Mauritius (MU)
Švédsko (SE)
Hong-Kong (HK)
Mexiko (MX)  3) nové
Švýcarsko (CH)
Chorvatsko (HR)
Moldávie (MD)
Taiwan    2)
Indie (IN)
Mongolsko (MN)
Thajsko (TH)
Írán (IR)
Nizozemí (NL)
Tunisko (TN)
Irsko (IE)
Norsko (NO)
Turecko (TR)
Island (IS)
Nový Zéland (NZ)
USA (US)
Itálie (IT)
Pákistán (PK)
Ukrajina (UA)  1)
Izrael (IL)
Pobřeží Slonoviny (CI)
Velká Británie (GB)
Japonsko (JP)
Polsko (PL)
Do zemí označených podtržením (země EU) se karnety ATA nevystavují.


1)  
Žádost o vystavení karnetu do Ruska a Ukrajiny naleznete na www.komora.czŽádost je nutné zaslat s dostatečným časovým předstihem na emailovou adresu: karnety@komora.cz.
2)  Na Taiwan se vystavují speciální karnety CPD.
3)  Karnety ATA se musí před vstupem na mexické celní území registrovat u mexických celních orgánů.

Podrobnější informace k bodům 1, 2 a 3 získáte na níže uvedeném kontaktu:

Hospodářská komora ČR
Lucie Šimečková
tel: 266 721 380, 371
mobil: 724 613 031
fax: 266 721 694
e-mail: karnety@komora.cz

a na webových stránkách Hospodářské komory ČR, viz ATA karnety.
 

Možnosti použití karnetu ATA jsou přesně stanoveny v těchto mezinárodních úmluvách:

1. Celní úmluva o dočasném dovozu zařízení potřebných k výkonu povolání

Na karnety ATA nelze dočasně vyvézt zařízení, kterých se používá pro vnitřní dopravu nebo průmyslovou výrobu, pro výstavbu, obnovu, opravu nebo údržbu budov, pro přesun půdy a podobné práce. Množství předmětů musí být přiměřené účelu dočasného dovozu. Tyto předměty nesmějí být půjčovány nebo pronajímány. Zboží nesmí být v zemi dočasného dovozu dále zpracováno. Karnet ATA nesmí být použit pro vývoz zboží za účelem opravy.

2. Celní úmluva o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo použití na výstavách, veletrzích, zasedáních a podobných událostech

3. Mezinárodní úmluva o usnadnění dovozu vzorků a reklamního materiálu

4. Celní úmluva týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu

Podrobnější informace získáte na KHK MSK, viz kontakty níže.

Pokud nelze zboží zpětně vyvézt zpět v době platnosti karnetu ATA, musí držitel karnetu zvolit jednu z následujících možností:

1. požádat vystavující sdružení min. 8 týdnů před skončením platnosti původního karnetu o tzv. následný karnet, avšak toto lze uplatnit pouze v některých zemích.

2. požádat o vyclení zboží v zemi dočasného dovozu

3. požádat celní úřady země dočasného dovozu o převedení zboží na dovozní záznam a složit celní jistotu.

Všechny skutečnosti musí být v karnetu zaznamenány zahraničními i našimi celními úřady. V opačném případě a v případě, kdy není potvrzen vývoz zboží ze země dočasného dovozu (i tranzitu), zahajují zahraniční celní správy reklamaci karnetu, což pro držitele představuje další výdaje.

Poplatky za vystavení karnetu ATA dle hodnoty zboží:
  
Hodnota zboží v Kč  
              Poplatek v Kč *
              1      -           150 000
                      5 000
   150 001      -           250 000
                      6 000
   250 001      -           500 000
                      7 000
   500 001      -           750 000
                      9 000
   750 001      -        1 000 000
                    10 000
1 000 001      -        2 500 000
                    12 000
2 500 001      -        4 000 000
                    14 000
4 000 001      -        5 000 000
                    15 000


- ceny pro ověřování a vystavení jsou stanoveny celostátně prezidentem HK ČR Praha
- ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %,

Při vyšší hodnotě zboží než je 5 mil. Kč je nutno vystavit dva a více karnetů ATA.

Ceny tiskopisů: formulář ATA 1 list: 5,- Kč.

Úřední hodiny:

pondělí - čtvrtek
08:00-11:0012:00-14:30
Kontakt: 
Pyrochtová Naděžda, Bc.
Tel.:  724 008 660, e-mail: n.pyrochtova@khkmsk.cz

Kubinová Barbora
Tel.: 724 613 914, b.kubinova@khkmsk.cz