Certifikáty o původu a exportní doklady

Jednou z nejdůležitějších činností v celně-certifikačních službách je vydávání osvědčení o původu zboží, které již neodmyslitelně patří k dokladům doprovázejícím vyvážené zboží z tuzemska zahraničnímu odběrateli.

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem, který získáte na úřadu KHK MSK. Komora vystavuje certifikáty na základě zákona č. 301/1992 Sb., o HK ČR a Agrární komoře ČR, paragraf 4, odstavec g.

Certifikační oddělení se zabývá převážně potvrzováním certifikátů (formulář Evropského společenství). Dále ověřujeme obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. Tyto doklady musí být v originále a vystavené v ČR. Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu i od notářů.

Neověřujeme doklady právní povahy - výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod., doklady s potvrzením pravosti podpisu od notáře, doklady s razítkem soudů, tlumočníky (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR).

Konzulární legalizace dokladů na cizích zastupitelských úřadech v Praze zajišťuje HK ČR, viz www.komora.cz.

V případě, že zboží, které se vyváží není českého nebo evropského původu, můžeme na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti potvrdit i cizí původ zboží.
 
Osvědčení o původu zboží je veřejná listina. Původ zboží je definován v "Nařízení rady (EHS) č. 2913/92 - Celní kodex Společenství" ve znění pozdějších smluv a nařízení a "Nařízení komise 2454/93 - prováděcí předpis". Vystavení osvědčení o původu zboží by mělo být požadováno pouze v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Ke každé dodávce smí být vystaven pouze jeden originál osvědčení.V okamžiku předložení žádosti o vystavení osvědčení o původu zboží, musí být zásilka připravena k odeslání. Používají se výhradně formuláře platné v Evropských společenstvích (originál, žádost o vystavení červená a kopie žlutá).

Tiskopisy musí být vyplněny strojem, vytištěny tiskárnou v některém z úředních jazyků Společenství nebo s ohledem na obchodní zvyklosti a potřeby, v jakémkoli jiném jazyce /v latince nebo azbuce/. Zápisy v osvědčení a žádosti nesmí být mazány ani přepisovány. Každé osvědčení o původu zboží má číslo (číslo je přiděleno při ověření dokumentů na hospodářské komoře). Při vystavení kopie (žlutý tiskopis) se uvede číslo shodné s originálem do příslušného prázdného odstavce. Kopie se vystavují v případě, že klient požaduje osvědčení o původu v několika vyhotoveních.

- Originál certifikátu se vystavuje vždy jen jednou.
- Další originál v sadě musí být označen jako "DUPLIKÁT".

Poplatky za vystavení certifikátů a ostatních dokladů
- originál každého dokladu - ihned (do 24 hodin): 550,- Kč
- originál každého dokladu - do tří dnů: 350,- Kč,
viz Ceník KHK MSK.
 

Ceník tiskopisů:
certifikát originál6,- Kč
certifikát kopie3,- Kč
certifikát žádost3,- Kč
FORM A24,- Kč
podací lístek č. 13,- Kč
podací lístek č. 23,- Kč

 
Úřední hodiny:

pondělí - čtvrtek
08:00-11:3012:00-14:30

Kontakt:

Bc. Naděžda Pyrochtová
Barbora Kubinová
Tel.: 724 008 660Tel.: 724 613 914
E-mail: n.pyrochtova@khkmsk.czE-mail: b.kubinova@khkmsk.cz

V souborech ke stažení u článku jsou k dispozici pokyny, vzory a šablony pro vyplnění.