Služby

Doprovodná podnikatelská mise předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha do Korejské republiky

Zahraniční vztahy

18. července 2017

Doprovodná podnikatelská mise předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha do Korejské republiky se uskuteční v termínu od 28. října do 2. listopadu 2017.

V průběhu mise se uskuteční Česko-korejské podnikatelské fórum v Soulu a v Busanu, na přípravě dalšího programu se momentálně pracuje (návštěvy firem, večerní společenská setkání, apod.).

více

Evropský portál investičních projektů (EIPP)

Prezentace firem

17. července 2017

Evropská komise v ČR informuje o nových funkcích Evropského portálu investičních projektů (EIPP), který propojuje nové podnikatelské projekty s investory po celé Evropě.

více

Zařazení do Režimu Ukrajina

Režim Ukrajina

17. května 2017

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od loňského roku významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a nyní se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci.
Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4-8 v oblasti výroby, služeb nebo veřejného sektoru.

více

Zařazení do Režimu Ukrajina (informace pro zaměstnavatele)

Režim Ukrajina

17. května 2017

Vážení žadatelé o zařazení do Režimu Ukrajina,
DNE 26. 4. 2017 BYLY SCHVÁLENY KOORDINAČNÍM ORGÁNEM VLÁDY UPRAVENÉ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA. TATO ÚPRAVA VSTOUPILA V PLATNOST OD 1. 5. 2017. BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH PŘÍLOHÁCH.
Dále si Vás dovolujeme upozornit na délku doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina Hospodářskou komorou ČR do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ve Lvově, respektive termínu, kdy budou pozváni Vámi navrhovaní pracovníci z Ukrajiny k pohovoru na Generální konzulát ve Lvově. Tato doba činí k 1. 5. 2017 přibližně 4 měsíce.

více

Ceník služeb Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

CENÍK SLUŽEB

20. června 2016

Zde naleznete aktuální Ceník služeb, publikací a tiskopisů poskytovaných Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje.

více

Karnety ATA

Certifikáty, karnety ATA, exportní doklady

8. března 2016

Při vývozu zboží za účelem jeho dočasného umístění v zahraničí je nejjednodušší a mnohdy nejlevnější způsob použití karnetu ATA (francouzsko-anglická zkratka pro dočasný dovoz: Admission Temporaire-Temporary Admission) pro dovozní celní záznam zboží.

více

Propagace prostřednictvím KHK MSK

Prezentace firem

28. ledna 2016

Informujte o svých aktivitách, nabídkách a službách. Zajistíme medializaci vaší firemní nabídky, plánovaného semináře a dalších zajímavých informací na webu KHK, který má návštěvnost přibližně 3.000 návštěv za měsíc!

více

Publikace Česká republika – váš obchodní partner pro Polskou republiku

Centrum mezinárodního obchodu

6. srpna 2015

Publikace Česká republika – váš obchodní partner pro Polskou republiku je k využití v elektronické podobě.

více

Certifikáty o původu a exportní doklady

Certifikáty, karnety ATA, exportní doklady

6. ledna 2015

Jednou z nejdůležitějších činností v celně-certifikačních službách je vydávání osvědčení o původu zboží, které již neodmyslitelně patří k dokladům doprovázejícím vyvážené zboží z tuzemska zahraničnímu odběrateli.

více

Zaměstnanecká karta pro cizince

Centrum mezinárodního obchodu

8. července 2014

Dne 24. června 2014 vešla v účinnost novela cizineckého zákona, která zavádí zaměstnanecké karty pro cizince.

více

Registrace zdarma na česko-polském portálu

Zahraniční vztahy

22. března 2013

Česko-polská obchodní komora nabízí možnost bezplatné registrace Vaší firmy na portálu www.exportni-potencial.cz.

více

Program Zelená úsporám - poradenství zdarma

Služby

28. června 2010

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, pobočka poradny SIA ČR – Rada výstavby, poskytuje zdarma všem zájemcům o program Zelená úsporám poradenskou službu a informační tiskoviny včetně žádostí o podporu na adrese: Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1 v době pondělí až pátek o…

více

Získejte důkaz o zdraví Vaší firmy pomocí Projektu Rating MSP

Rating MSP

16. dubna 2010

Pohled na finanční zdraví své firmy mohou MSP získat prostřednictvím projektu Rating MSP. Jeho hlavním cílem je umožnit nestranný, profesionální pohled na hospodaření, který je harmonizovaný s pohledem bankovního sektoru a tímto usnadnit přístup k bankovním úvěrům. Cílovou skup…

více

Připomínkování legislativy

Připomínkování legislativy

9. března 2010

V rámci zintenzivnění komunikace o ovlivňování podnikatelského prostředí na Hospodářské komoře České republiky a na základě Vašich četných žádostí přistoupila Hospodářská komora České republiky k zavedení nového systému informování o obsahu stanovisek HK ČR uplatněných v rám…

více

Změna v platbě mýtného od 1. 1. 2010!!!

MÝTO CZ

19. října 2009

Užití zpoplatněných komunikací vozidlem, které má v technickém průkazu a/nebo v osvědčení o registraci zapsánu největší povolenou hmotnost 3.501 kg nebo více, podléhá od 1. 1. 2010 zaplacení mýtného. Více informací: www.mytocz.cz.

1 2 Další