Vytvoření sítě Kontaktních center Česko-Polské hospodářské spolupráce - představení projektu

Novým projektem, který realizuje Krajská hospodářská komora MSK od poloviny letošního roku, je projekt s názvem Vytvoření sítě Kontaktních center Česko-Polské hospodářské spolupráce, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013.Při formování této přeshraniční iniciativy stála vedle hospodářských komor podél česko-polské hranice ekonomická oddělení obou velvyslanectví, důležitá byla podpora ze strany MPO. Koordinací partnerství se ujala Hospodářská komora ČR, hlavním nositelem myšlenky ale zůstává OHK v Jablonci nad Nisou, která také na konci června 2009 uspořádala v Harrachově mezinárodní zahajovací konferenci.

Cílem projektu je vytvořit síť pracovišť systematicky se zabývajících hospodářskou spoluprací mezi českými a polskými podnikatelskými subjekty v příhraničních regionech. Zajistit standardizaci jejich činností, vytvořit prostředí a nástroje pro zkvalitnění práce a dosáhnout trvalé a pravidelné spolupráce a vzájemné koordinace. Vzniklá síť bude sloužit nejen podnikatelům, ale nejširší veřejnosti, úřadům i občanům na obou stranách hranice.

Kontaktní centra česko-polské hospodářské spolupráce zahájila své aktivity v průběhu září 2009 ve všech partnerských institucích na české i polské straně, tj. v Jablonci nad Nisou, v Náchodě, Jeseníku, Ostravě, v Jelenia Gora, Kladsku a Swidnici. Pro podnikatelskou veřejnost sehrávají roli obslužného servisu, jsou zdrojem prvních informací při obchodním vstupu na druhý trh, sehrávají nezastupitelnou roli při navazování nezbytných kontaktů aj.

KHK MSK mimo každodenní aktivity zahrnující poradenskou, zprostředkovatelskou a informační činnost uspořádá v příštích letech dvě mezinárodní konference se zaměřením na výměnu zkušeností v oblasti odborného učňovského školství.

V případě dotazů prosím vyplňte formulář - ke stažení níže.

Kontaktní osoba:
KHK MSK, Barbora Sikorová, tel: 597 479 332, 724 613 914, e-mail : b.sikorova@khkmsk.cz  

Soubory ke stažení