Technické vzdělání – Brána k úspěchu

Krajská hospodářská komora si již delší dobu vnímá závažnost disproporcí mezi strukturou nabídky a poptávky na trhu práce. Proto usiluje o to, aby se zvýšil zájem mladých lidí o studium na technických školách a aby jim byly přiblíženy technické profese přímo v pracovním prostředí u vybranýchprůmyslových firem. Zejména formou projektů financovaných Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR přináší komora, společně s partnery, celou řadu akcí, které umožňují lepší kvalitu a provázanost středního odborného vzdělávání s potřebami praxe, pořádá akce pro žáky, pedagogy i širokou veřejnost, které popularizují vědu a techniku, žáky středních i základních škol motivují ke studiu na technicky zaměřených školách a také je seznamují s aktuální situací na trhu práce a reálnými potřebami zaměstnavatelů v našem kraji.

Žáci a jejich rodiče si stále častěji uvědomují fakt, že je při výběru budoucí profese nutné zvažovat nejen to, co mladé lidi zajímá nebo co jim připadá atraktivní, ale také to, jak se po absolvování střední či vysoké školy budou moci v budoucnu uplatnit na regionálním trhu práce.

Dobrá perspektiva se otevírá především absolventům technických škol jednak tím, že si budou schopni najít práci v oboru lépe, než je tomu u jiných profesí, a také tím, že budou za tuto práci dobře odměňováni.

Nový projekt Technické vzdělání – Brána k úspěchu, který je spolufinancován z prostředků EU, resp. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a státního rozpočtu ČR, odstartoval v květnu tohoto roku a poběží do prosince 2014. Je rozšířen o aktivity zaměřené na žáky základních škol v našem kraji, neboť otázku volby povolání a profesní orientace je nutné podchytit již na úrovni základní školní docházky. Harmonogram tohoto projektu zahrnuje 151 plánovaných akcí a 20 studentských projektů. Celkový počet podpořených osob – žáků dosáhne minimálně hodnoty 3 020. Ještě před nástupem prázdnin se projektovému týmu podařilo v rámci první klíčové aktivity (Produktový balíček – spolupráce škol a firem) připravit a realizovat sedm projektových dnů pro žáky základních a středních škol z Ostravy, Havířova, Bohumína a Rýmařova. Zapojení žáci, kterých bylo 222, a pedagogové navštívili provozní části firmy EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. , ČEZ a.s.- Elektrárna Dětmarovice a VPE Dlouhé Stráně, INTOZA s.r.o. a TATRA a.s. v Kopřivnici. Pro nový školní rok jsou připravovány aktivity v dalších spolupracujících firmách a rozjednána účast mnoha stovek žáků základních i středních škol MS kraje.

Soubory ke stažení