Projektový den studentů SPŠ Ostrava - Vítkovice v EVRAZU (30.1.2013)

V rámci projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, proběhl Projektový den pro studenty IV. ročníku oboru Strojírenství v jedné z předních firem ocelářského průmyslu – společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL v Ostravě - Vítkovicích.

Úvodem proběhla úvodní prezentace v zasedací místnosti správní v budovy, poté následovala téměř tříhodinová prohlídka v provozech NS 260 - Válcovna 3,5 Kvarto a NS 220- Ocelárna.

1. Prezentace společnosti, historie a profil firmy

Informace o firmě podala přítomným studentům formou prezentace paní Mgr. Martina Stupková, specialistu náboru a personálního rozvoje zaměstnanců. Nejdříve hovořila o historii firmy, struktuře společnosti a hlavní výrobní náplni.

Firma Evraz vyrábí různorodé ocelové výrobky a polotovary - výrobky pro stavebnictví (štětovnice) , pro železniční dopravu, plechy, trubkové výrobky a další výrobky z oceli.
K nejčastěji prezentovaným výstupům z firmy Evraz patří například např. Mariánský most (1998, Ústí n. L.), Most v Lisabonu, výletní loď Liberty of the Sea, obří rýpadlo KK 1300 (největší na světě), další lodě - Oasis of the Sea nebo Young Ping.

Kromě výrobního programu paní Stupková zmínila také další –nevýrobní aktivity společnosti jako např. aktivity s vlivem na ochranu životního prostředí, propagace firmy a celého oboru, účasti na konferencích a workshopech zaměřených na odborná témata, ale také činnosti zaměřené na péči o zaměstnance – od náboru a získávání kvalifikovaných pracovníků, až po jejich zapracování a podporu jejich profesního/kariérního růstu. V této době pracuje v EVRAZU 1 100 zaměstnanců (celá holding 150 000).

Firma aktivně podporuje rozvoj nových a kvalifikovaných pracovních sil, podporuje technické obory a vzdělávání a mladým lidem nabízí spolupráci již za dobu studia (studenti SŠ, SOU, VŠ – umožňuje praxe, nabízí brigády o prázdninách, stipendijní pobyty, zpracování diplomových či ročníkových prací pod odborným dohledem pracovníka z praxe). Nejnovějším se programem je“ EVRAZ POOL“, který je zaměřený na všechny kategorie mladých lidí (ZŠ, SOU, SŠ, VŠ) a kterým se firma snaží získat a podporovat nové odborníky různými formami výhod, např. ročním příspěvkem 3.000 Kč na kulturu a sport; příspěvkem na lyžařský výcvik 3.000 Kč, odměnou 5 000 Kč pro studenta s nejlepším prospěchem.

Pro vlastní zaměstnance má k dispozici „Trainee program: PRVNÍ META“, který má rozvíjet především metalurgy. V rámci toho programu mají účastníci možnost zvýšit své schopnosti formou zapojení do chodu celé firmy – rotují na různých pozicích po dobu jednoho roku s tím, že výstupem programu je předložení vlastního návrhu či projektu na zlepšení určitého postupu nebo zařízení. Úspěšným absolventům programu je pak nabídnuto pracovní místo (THP, vedoucí pozice) a pracovní poměr na dobu neurčitou.

Dalším přestaveným projektem zaměřeným na zvyšování kvalifikace a stabilizaci zaměstnanců je program pro mladé manažery nazvaný „EVRAZ NEW LEADERS“, který je podobný programu MBA a je organizovaný centrálou v Rusku. Studium probíhá na VŠ v Moskvě, v jazyce anglickém a účastníci studia jsou vybíráni podle výsledků výběrového řízení a studium, vč. nákladů na cesty a ubytování jim je poskytováno zdarma.

Po úvodní části byli studenti rozděleni do dvou skupinek a navštívili oba provozy. V rámci dodržování interních pravidel BOZP byli vybaveni ochrannými přilbami, brýlemi a vestami.

2. Návštěva provozu - Válcovna 3,5 Kvarto

Válcovnou tlustých plechů studenty prováděli -pan Jaromír Kopecký a Petr Schindler, traťoví mistři. Před vstupem do haly stručně popsali jednotlivá zařízení a základní technologické postupy při zpracování ocelových formátů (BRÁM), uvnitř pak podávali doplňující informace . Studenti se pohybovali ve vymezeném prostoru a po exkurzní lávce.

Vlastní pracovní proces je na válcovací trati řízen počítačem a kontrolován monitorovacím zařízením z kabiny valcířů (zde pracují a řídí proces na trati tyto pozice: traťový mistr, sazeč - programy, pecař, strojník ). Studentům a pedagogům byla předvedena narážecí pec č. 3 v plném provozu.

Studenti zhlédli kompletní zařízení - pálicí stroje (vybavených plazmovými hořáky a hořáky kyslík – zemní plyn) – jeřáby – valníky - narážecí (ohřívací) pece 1260°C- odkujování – válcovací stolice Kvarto (2válce pracovní + 2 válce pracovní; max. šíře plechu 3,5m , max. délka 30 m) - měřící stroje – zahraňování – odváděcí valník – rovnací stroje- zařízení na magnetickou defektoskopii povrchu kruhových sochorů - ultrazvuková kontrola (nakupovaná služba dle požadavků zákazníků) - stříhací nůžky – žíhací pece- chladící pole .

3. Návštěva provozu - Ocelárna

Ocelárnou studenty provázel pan Tomáš Potůček, mistr ZPO (zařízení pro plynulé odlévání oceli – kontilití). Zařízení ocelárny je vybaveno sekundární metalurgií s vakuovací stanicí. Na konvertorovou ocelárnu navazuje bramové kontilití, část oceli je odlévána do formy ingotů.

Studenti byli seznámeni s provozem ocelárny, jeho 4 částmi, úkoly vybraných pracovních pozic a celým procesem výroby oceli:

 Příprava vsázky
 Ocelářské pece (samotná výroba oceli- tavba - kyslíkové konvertory - kesony)
 Odlévárna (kontilití – licí pánve- regulace toku oceli- mezipánve- systém chlazení tekutého jádra- pálicí stroj- odkujování - skladování brám)
 Strojní provoz (jeřáby a další strojní zařízení)

 Studenti měli jedinečnou možnost přímo v provozu shlédnout jednotlivé technologické kroky při výrobě oceli (brám) a procesu válcování, byli seznámeni s jedinečným výrobním zařízení i pracovní náplní základních pozic v obou provozech. Dozvěděli se tak o pracovních nárocích, případných možnostech při profesním uplatnění v budoucí praxi a rámcově o možnostech uplatnění ve společnosti EVRAZ a na trhu práce obecně. Poskytnuté informace měly motivační charakter, žáci je mohou využít při svém rozhodování o případném dalším studiu.

Soubory ke stažení