Projektové dny žáků ze základních škol z Ostravy na Dlouhých Stráních

Dne 24.5.2012 se uskutečnil projektový den šestých tříd ze základní školy MUDr. E. Lukášové z Ostravy -Hrabůvky, který byl spojený s návštěvou přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Organizaci zajistila Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje v rámci nového projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“ .

Po příjezdu do Koutů nad Desnou jsme nejprve navštívili Koutecký les s přírodním skanzenem dřevěných soch, které přibližují zpracování dřeva a místní tradiční řemesla, potom následovala komentovaná prohlídka elektrárny. Prohlídka elektrárny byla vzorně zajištěna. Žáci také vyplňovali pracovní listy s otázkami zaměřenými na technické záležitosti spojené s vodními a přečerpávacími elektrárnami. Někdy byl i pan průvodce , Vladimír Hrabovský, překvapen jejich otázkami. Ti nejaktivnější a nejpozornější byli odměněni drobnými propagačními předměty KHK MSK.

Dlouhé stráně jsou největším vodním dílem v České republice a výkon jeho jednoho soustrojí (reverzní vodní turbíny) je největší svého druhu v Evropě – činí 325 MW. Vlastní elektrárna je řešena jako podzemní dílo, aby minimálně zasahovala do chráněné krajinné oblasti . Je považována za jeden ze sedmi největších divů České republiky.


Největším zážitkem byla prohlídka horní nádrže, která leží na hoře Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m a která byla právě mimořádně vypuštěná z důvody opravy povrchu, výhled na Praděd a neskutečně silný vítr ……

 

Do projektového dne s podobnou náplní byli zapojeni také žáci ze ZŠ Krestova, kteří se s technikou , profesemi a fungováním elektrárny seznámili dne 27.6.2012.
 

Soubory ke stažení