Projekt Technické vzdělání – Brána k úspěchu

V květnu 2012 zahájila Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje realizaci projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, který svým zaměřením úzce navazuje na předchozí úspěšné projekty „Střední škola – brána k technické kariéře“ a „Via Technika“
v oblasti podpory technického vzdělávání.


Hlavními cíli projektu („Brána II“) je zlepšit podmínky pro technické vzdělávání na školách, přiblížit žákům technické profese, motivovat studenty k výběru i setrvání ve zvoleném oboru, zvýšit počet a připravenost absolventů vstupujících do praxe. V neposlední řadě projekt usiluje o lepší propojení teoretické odborné přípravy s praxí a o celkovou popularizaci technických oborů.


Projekt je založen na partnerské spolupráci mezi středními školami, základními školami a zaměstnavateli v našem regionu. Mezi základní cílové skupiny projektu patří žáci ZŠ, studenti SŠ a pedagogové.

Projekt má tři partnery:
• SPŠ Bruntál, příspěvková organizace
• SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
• VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace

Projekt „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je realizován od 1. května 2012 do 31. prosince 2014.