NEJLEPŠÍ MOTIVACÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ JE DOBRÁ PERSPEKTIVA

Bohužel je známo, že mnoho lidí, kteří hledají práci - a nejedná se jen o čerstvé absolventy - nemá vhodnou, resp. potřebnou kvalifikaci. A také je známo, že vzdělávací systém v současném nastavení neposkytuje firmám takovou strukturu a počty zaměstnanců s technickým zaměřením, jaké potřebují. Zejména kvalifikovaných techniků je na pracovním trhu stále nedostatek.


Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje dlouhodobě monitoruje potřeby firem a snaží se ovlivňovat situaci na trhu práce tím, že realizuje projekty zaměřené na zkvalitňování vzdělávání, spolupráci firem a technických škol, na propojení teoretické přípravy s praxí a na všeobecnou propagaci technických oborů.


Z jednání se zástupci firem a škol jednoznačně vyplývá, že je potřebné žáky seznamovat a vhodnou formou vést k technické přípravě již na úrovni základních škol („polytechnická výchova “) , v ideálním případě už v předškolním vzdělávání. Je potřebné žákům umožnit, aby získali určitou manuální zručnost a přiblížit jim, co řemeslná a technická povolání obnáší a v jakém prostředí se pohybují.


Jednou z možností, jak aktivně přispět k motivaci žáků ke studiu technického oboru, je zapojení do projektu „Technické vzdělání-Brána k úspěchu“ (registr. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0072),
který Krajská hospodářská komora právě realizuje v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Tento projekt je na rozdíl od přechozích podobně zaměřených projektů rozšířen také o akce, kdy jsou do aktivit zapojeni žáci druhého stupně základních škol z našeho kraje. V rámci projektu je žákům, studentům a pedagogům nabízená účast v projektových dnech na vybraných technických školách, exkurze v podnicích, besedy s odborníky nebo firemní prezentace.


Podrobně byli zástupci základních škol seznámeni s obsahem a s cíli projektu na konferenci dne 29. listopadu 2012, která byla realizována v odpovídajícím prostředí – v prostorách multifunkční haly GONG v Ostravě-Vítkovicích. Po samotné konferenci si účastníci mohli prohlédnout vybrané objekty Dolní oblasti Vítkovic. Spolu s odborným průvodcem navštívili národní kulturní památku Vysokou pec č. 1 a bývalou VI. Energetickou ústřednu, nyní Malý svět techniky, kde je zajímavou formou popularizován svět přírodních věd i technických oborů.

V průběhu projektu, který bude realizován do konce roku 2014, proběhne přes 170 akcí a bude podpořeno více jak 3 000 žáků a studentů. Díky tradičně dobré spolupráci s vedením škol a podniků se od začátku května do konce roku 2012 podařilo zrealizovat již 30 aktivit, kterých se účastnilo přes 800 žáků základních škol a středoškolských studentů z našeho regionu. Například žáci ze ZŠ Srbská ve Výškovicích se účastnili projektového dnu ve společnosti HUISMAN KONSTRUKCE s.r.o., Sviadnov, studenti ze SPŠ ve Frýdku-Místku projektového dne ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Energetické strojírenství a Mostárna, studenti SPŠ Bruntál si vyslechli firemní prezentaci – představení společnosti ELOK- Opava spol. s r.o. , studenti SPŠ stavební Havířov absolvovali projektový den ve společnosti INTONZA s. r. o. – prohlídku 1. administrativní pasivní budovy v ČR- a studenti ze SŠ elektrotechnické Ostrava poznali provoz Válcovny Kvarto 3,5 ve společnosti EVRAZ VÍTKVICE STEEL a.s. Jednou z posledních akcí uskutečněných v roce 2012 byl den s podnikovým managementem ve firmě Cromodora Wheels s.r.o. V průběhu jednoho pracovního dne se dvěma vybraným studentům VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice postupně osobně věnovali vedoucí provozů lakovna, obrobna, slévárna a zápustkárna. Chlapci takto získali jedinečnou příležitost seznámit se s chodem firmy ze zcela jiného pohledu, než jaký je jim umožněn při běžných aktivitách uskutečňovaných v rámci odborného vzdělávání. O svých zážitcích a nově nabytých znalostech z praxe následně vypracují prezentaci, prostřednictvím níž se ve výuce podělí se svými spolužáky o nově nabyté znalosti, zkušenosti a svůj náhled na podnik.

Věříme, že nejlepší motivací pro zvolení technické kariéry je dobrý příklad a perspektiva, kterou se projekt snaží mladým lidem ukázat, ať už to bude v oblasti IT, telekomunikací, energetiky, strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví či moderních technologiích.


Soubory ke stažení