Závěrečné ohlédnutí

Projekt „Střední škola - brána k technické kariéře“ končí k 31. lednu 2011. Realizace byla finančně podpořena grantem Moravskoslezského kraje jako zprostředkujícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jednalo se o typický partnerský projekt, řešený v úzké spolupráci Krajské hospodářské komory MSK, středních technických škol a podniků.


Jaké jsou dosažené výsledky a výstupy? V průběhu 26 měsíců se podařilo do jednotlivých aktivit projektu zapojit více než 7500 účastníků z řad studentů (plánovaný počet byl 3820 studentů)a 160 pracovníků středních technických škol. Byly vytvořeny metodické příručky a manuály, které najdete na webových stránkách KHK MSK. Funkční bude nadále interaktivní portál na adrese www.studentprofil.cz.


Z hlediska působnosti hospodářské komory jako zaměstnavatelské instituce je velmi významné, že se podařilo získat v současné složité ekonomické situaci pro podporu projektu a spolupráci obchodní společnosti. Z několika desítek spolupracujících podniků zmíňujeme ty nejaktivnější:

 • STEELTEC CZ, s.r.o. Třinec
 • MSA, a.s. Dolní Benešov
 • JOB AIR – CENTRUM CONNECT AIRLINES s.r.o. Mošnov
 • Metrostav, a.s. pobočka Ostrava
 • ČEZ a.s.
 • Huisman Konstrukce s.r.o., Sviadnov
 • ŠKODA VAGONKA a.s. Ostrava
 • DOPRAVOPROJEKT Ostrava, s.r.o.
 • VÚHŽ a.s. Dobrá
 • Slezské stavby Opava s.r.o.
 • Favea, s.r.o. Kopřivnice
 • Vědecko - technologický park Ostrava, a.s.
 • Erich Jaeger, s.r.o. Kopřivnice
 • NetDirect s.r.o. Ostrava

Důkazem prohloubení spolupráce podniků a škol v rámci tohoto prokletu je také uzavření
54 nyvých dohod o spolupráci při propagaci a podpoře technického vzdělávání.