Show technických oborů 2010

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky uskutečnila dne 6. 12. 2010 v Nové aule VŠB–TU akci s názvem „Show technických oborů“, která byla zaměřená na popularizaci oblasti elektrotechniky a informatiky.

Cílem organizátorů bylo představit žákům středních škol přístupnou a zajímavou formou vybrané špičkové firmy působící v této oblasti a prostřednictvím prezentování vynikajících příkladů z praxe prohloubit zájem studentů o technické obory. Akce také přispěla k posílení pozitivního vnímání Moravskoslezského kraje jakožto moderního a perspektivního regionu.

Své prezentace představily společnosti Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o., ČEZ a. s., Elcom a. s., Schneider Electric CZ s.r.o. a Tieto Czech s.r.o., studenti byli také seznámeni s projektem IT4Innovations, centrem excelence a jeho „Superpočítačem“. Proděkan pro výstavbu a spolupráci s průmyslem Doc. Ing. Jan Žídek, CSc., pak na závěr seznámil přítomné s podmínkami studia na fakultě elektrotechniky a informatiky i jednotlivými obory, které jsou zde vyučovány.

Celý program se u studentů setkal se pozitivním ohlasem.

Vyjádření aktérů:

Dne 6.12.2010 proběhla v Aule VŠB-TU Ostrava „Show technických oborů“. Akce se účastnili naši studenti a obsahem i formou podání byli nadšeni. Přednášející z jednotlivých firem měli aktuální a velice přínosné informace spojené s možností uplatnění našich absolventů v jejich firmách a ve firmách obdobného technického zaměření. Naši studenti se seznámili s konkrétními požadavky na absolventy. Tyto informace zapůsobily i jako motivace studentů k dalšímu vzdělávání a získávání informací.
Podávané informace byly velice přínosné i pro přítomné pedagogické pracovníky.

František Knápek, SŠ teleinformatiky

Tato pilotní akce odstartovala dle našeho názoru další z řady projektů, které podporují zájem žáků o studium technických oborů, a to formou, která je v této oblasti málo frekventovaná či spíše neznámá. Věříme, že tento projekt by se v budoucnu mohl uchytit taktéž v rámci celé republiky, protože víme, že nedostatek žáků na technických středních a vysokých školách je celorepublikový problém.

Martina Sýkorová, ČEZ, a. s.