IT není YETI aneb informační technologie nejsou mýtus!

O tom, že se město Ostrava snaží mladým lidem nabídnout zajímavé pracovní příležitosti a lepší informovanost o možnostech ostravského regionu, svědčí také projekt Střední škola – brána k technické kariéře, jehož cílem je podpořit zájem studentů středních škol o technické obory.

 V rámci tohoto projektu se ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2010 uskutečnilo setkání studentů střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě se zástupci IT společnosti NetDirect. Iniciátorem setkání byla Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, jejíž člen Ing. Ladislav Kozák celou akci zahájil.  

Studenti prvního ročníku SPŠ v Ostravě se setkali nejen s představiteli vedení společnosti NetDirect, ale také s mladými programátory jako klíčovými pracovníky v oboru IT. Ve dvou čtyřhodinových blocích se společnost NetDirect, která je lídrem v oblasti e-commerce, studentům představila a předvedla své stěžejní produkty stejně jako pracovní procesy a důležitá oddělení. Studenti tak dostali konkrétní představu o celkovém fungování IT společnosti a nárocích na profesionální programátory.
Poté, co Ladislav Kozák seznámil studenty s projektem Střední škola – brána k technické kariéře, se prezentace ujala ředitelka servisního a výrobního oddělení společnosti NetDirect Andrea Santus společně se svým kolegou manažerem pro klíčové zákazníky Pavlem Kramným, MBA, kteří studentům představili dva ze tří stěžejních produktů – internetový obchod na míru ShopCentrik a licenční e-shop systém FastCentrik. Naznačili studentům celý proces tvorby elektronického obchodu od zadání zakázky po spuštění aplikace a upozornili například na důležitost komunikace programátora se zákazníkem nebo různé skupiny klientů, kteří jako objednavatelé e-shopů představují důležitý článek v oblasti internetového obchodování.
V druhé části prezentačního bloku se studenti setkali s mladými programátory Bc. Tomášem Musiolem a Ing. Martinem Krolikowskim, kteří vtipně a s nadhledem představili svou práci a třetí stěžejní produkt – redakční systém MediaCentrik určený k tvorbě prezentačních webů a informačních portálů. Představili studentům také technologie, s kterými programátor dennodenně pracuje a technický postup zakázky.
Studenti dostali možnost zpětné vazby jak formou diskuze a dotazů, tak také prostřednictvím dotazníku, který vyplňovali na konci setkání. Zpětná vazba odhalila, co studenty zaujalo, co v prezentaci společnosti naopak postrádali a také, zda je společnost NetDirect oslovila jako potenciální zaměstnavatel. Zájem studentů si zasloužil například produkt FastCentrik, který funguje na principu nízkého měsíčního pronájmu. Zvýšenou pozornost si získali také platové ohodnocení programátorů nebo atraktivní metoda internetového obchodování zvaná Drop shipping, díky které mohou internetový obchod provozovat právě mladí lidé, kteří disponují omezenými finančními prostředky.
Přes poměrně nízký věk studentů byli představitelé společnosti velmi překvapeni zájmem o informace i aktivitou studentů během obou prezentačních bloků zakončených zaslouženým potleskem. Společnost NetDirect, která s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje spolupracuje, připravuje také další setkání se studenty nazvané Den s NetDirectem, které se uskuteční na podzim roku 2010, a které se zaměří také na praktickou stránku tvorby internetových obchodů a webových stránek.