Ukončení projektu Přeshraniční spolupráce SR a ČR "partnerství-rozvoj-příležitosti"

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje uzavřela v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 spolupráci s Žilinskou regionální komorou SOPK na projektu nazvaném Přeshraniční spolupráce SR a ČR "partnerství-rozvoj-příležitosti".
V rámci tohoto projektu se v letech 2009-2010 uskutečnila řada seminářů a konferencí zaměřených na podporu spolupráce, posílení kooperačních vztahů a upevnění ekonomických a hospodářských vazeb podnikatelů v Moravskoslezském a Žilinském kraji.V průběhu roku 2009 se na Slovensku uskutečnila série seminářů nazvaná Aktuální otázky podnikání v SR po zavedení společné měny a Podmínky podnikání v podmínkách EU.

Ve dnech 7.-8.10.2009 se v Rajeckých Teplicích konala mezinárodní konference Ekonomické fórum SR-ČR 2009 s podtitulem Zavedení EURa na Slovensku, zkušenosti a praxe. V rámci konference proběhnou vystoupení na tato témata: Zkušenosti se zavedením EURa na Slovensku, Česká očekávání z pohledu zavedení EURa v ČR, Příhraniční spolupráce a naplňování společných cílů, Vzájemné obchodní a investiční vztahy mezi SR a ČR a Formy podpory zahraničního obchodu a možnosti společného působení na trzích třetích zemí.

Současně probíhala bilaterální jednání českých a slovenských firem. Účastníci konference obdrželi mj. sborník prezentací z akce a Katalog firem Žilinského a Moravskoslezského kraje nazvaný Obchodní a investiční partneři SR-ČR.

V Ostravě se ve dnech 28.-29.4.2010 uskutečnila další konference Ekonomické fórum ČR-SR 2010 s podtitulem Příhraniční spolupráce - perspektivy hospodářsky a strategicky významného regionu EU. Rovněž v rámci této konference probíhala dvoustranná jednání českých a slovenských firem.

Projekt byl spolufinancovaný z prostředků EU - Evropského fondu regionálního rozvoje, proto účast na veškerých akcích byla pro podnikatele bezplatná.

Kontaktní osoba:
KHK MSK, Markéta Mannová, tel: 597 479 328, 724 613 916, e-mail: m.mannova@khkmsk.cz